Zivver

AZ Jan Palfijn Gent maakt voortaan gebruik van ZIVVER om haar mailverkeer te beveiligen.

Dit is nodig omdat in een ziekenhuis heel vaak met gevoelige persoonsinformatie wordt gewerkt en deze informatie ook moet kunnen gedeeld worden met collega’s, patiënten, huisartsen...

Gewoon mailverkeer is daarvoor niet veilig. Door ZIVVER te gebruiken, voorkomen we dat gegevens in verkeerde handen vallen door een datalek.

Als u van ZIVVER een link ontvangt in een bericht waarin naar AZ Jan Palfijn Gent wordt verwezen, kan u dit gerust openen. De berichten die via ZIVVER worden verzonden naar externen die niet over dit programma of een account beschikken, worden immers op een beveiligde server bewaard en via een link aangeboden. Om deze link te openen zonder account is bij privacygevoelige informatie een paswoord nodig. Dat moet de afzender van het bericht u bezorgen.

Door met ZIVVER te werken willen we ervoor zorgen dat de gegevens van onze patiënten op een veilige manier kunnen worden gedeeld met de juiste personen om een optimale zorg te kunnen garanderen.

Meer informatie over ZIVVER vind je op www.ZIVVER.nl.

Praktische informatie

Wat doet ZIVVER?

ZIVVER zorgt dat je informatie op een veilige manier via mail kan delen met een andere persoon. Het bericht wordt versleuteld én de identiteit van de ontvanger wordt nagegaan voor het bericht kan worden geopend.

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?

Voor u betekent dit dat u binnenkort beveiligde communicatie via ZIVVER van ons ontvangt. U krijgt deze berichten gewoon in uw e-mail. Als u zelf geen ZIVVER gebruikt, bevat de e-mail een link naar een beveiligde omgeving waarvoor u een SMS of wachtwoord ontvangt om het bericht te lezen. U hoeft geen ZIVVER account te maken om het bericht te lezen of om erop te reageren. In dit filmpje ziet u hoe iemand zonder ZIVVER-account een bericht ontvangt en leest. Zelf een (gratis) ZIVVER-account maken is erg gemakkelijk en zorgt ervoor dat u niet elke keer een code in hoeft te vullen. Met een eigen account kunt u ook veilig communiceren via ZIVVER, bijvoorbeeld direct vanuit Outlook.

Waarom gebruiken we ZIVVER?

We willen onze patiënten veilige zorg bieden. Daarbij moeten ook hun medische of persoonlijke gegevens veilig behandeld worden. Mails zijn vaak de oorzaak van datalekken, soms door menselijke vergissingen (bv. verkeerd mailadres) maar mails kunnen ook relatief gemakkelijk worden onderschept. Gewone mails zijn dus helemaal niet veilig om informatie over patiënten te delen en er staan bovendien stevige boetes op datalekken.

Met de implementatie van ZIVVER willen we onze medewerkers en artsen een gebruiksvriendelijke manier bieden die het mogelijk maakt om op een veilige en werkbare manier potentieel gevoelige informatie te delen met collega’s, andere diensten, patiënten, huisartsen, labo…