We verwelkomen een nieuwe arts op de dienst Spoed: dr. Elke Rimbaut!

Datum
02/02/2018

 

Dr. Elke Rimbaut studeerde af in 2000 aan de VUB. Na 5 jaar eigen praktijk als huisarts ging ze aan de slag als gebrevetteerd spoedarts. In 2016 werd ze erkend als specialist in de urgentiegeneeskunde en in juni 2017 beeïndigde ze succesvol een bijkomende opleiding Ziekenhuismanagement. Naast het klinische werk staat dr. Rimbaut, als operationeel coördinator, in om de eerste opvang en kwaliteit van de zorg op de dienst Spoed van AZ Jan Palfijn Gent te optimaliseren.