Wat zal uw opname kosten?

De kostprijs van uw opname is afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste zijn de ligdagprijzen, uw kamerkeuze, de manier waarop u verzekerd bent, de duur van uw opname, en de kosten voor artsen, paramedici, apotheek, etc.

1. Verzekerbaarheid

Gewoon verzekerd: u bent aangesloten bij een ziekenfonds

WIGW: Dit staat voor Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen. U heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming vanwege uw ziekenfonds

Zonder tussenkomst ziekenfonds: u bent niet aangesloten bij een ziekenfonds, de ingreep moet u dus volledig zelf betalen.

2. Ligdagprijzen

 

Gewoon verzekerd

WIGW

Zelfbetalend

Persoonlijk aandeel 1ste ligdag

€ 43,52

€ 5,77

€ 696,94

Persoonlijk aandeel 2de ligdag e.v.

€ 16,25

€ 5,77

€ 696,94

 

3. Kamerkeuze

Het kamertype dat u kiest kan een grote invloed hebben op de kostprijs van uw opname.

Tweepersoonskamer: u betaalt de wettelijke remgelden.

Eenpersoonskamer: naast de ligdagprijs wordt een kamersupplement van maximum 48 euro per dag aangerekend. De arts kan tot 135% ereloonsupplementen aanrekenen. Houd er rekening mee dat zowel uw behandelende arts als eventueel de anesthesist, eventuele andere zorgverleners… deze erelonen mogen aanrekenen.

Concreet wil dit zeggen dat de uiteindelijke kost van uw opname dubbel zo hoog kan zijn. Het ziekenfonds komt niet tussen in kamersupplementen en ereloonsupplementen, deze worden u persoonlijk aangerekend en kan u eventueel doorsturen naar uw hospitalisatieverzekering.

4. Voorschotten

In bepaalde gevallen zal bij de inschrijving een voorschot gevraagd worden dat later verrekend wordt op de factuur. Het voorschot wordt bij voorkeur met bancontact betaald.

Wanneer betaalt u een voorschot?

  • Indien u geen hospitalisatieverzekering heeft bij DKV, Assurcard, Medi-assistance (AG insurance en AXA) of Medilink (Van Breda) en u bevindt zich in één van onderstaande situaties:
    • Een opname met overnachting
    • Een dagopname op een eenpersoonskamer
    • Verblijf bij gehospitaliseerd kind/partner
  • Patiënt die niet aangesloten is bij een mutualiteit

Het voorschot dat u betaalt is afhankelijk van uw verzekering en verschilt naargelang u op een 1- of 2-persoonskamer verblijft.

5. Provisie

Voor ingrepen met een hoge persoonlijke opleg zal bij de inschrijving een provisie gevraagd worden. Deze provisie vervangt het klassieke voorschot. Het omvat zowel het wettelijk voorschot, als een aanvullend bedrag om al een deel van de kosten te dekken.

In veel gevallen gaat het om orthopedische ingrepen, maar ook voor bijvoorbeeld een gastric bypass en esthetische ingrepen kan dit gevraagd worden. Het bedrag van de provisie verschilt naargelang de soort operatie, uw (eventuele) hospitalisatieverzekering. Informeer gerust bij uw arts.