Vernieuwde dienst Geriatrie stelt patiënt meer dan ooit centraal via geïntegreerde zorg

Datum
01/10/2021

Geriatrische patiënten kampen niet alleen met een bepaalde ziekte of aandoening, maar hebben ook heel wat andere zorgen nodig (sociale zorgen, kinesitherapie, nazicht van uitgebreide medicatielijsten, hulp bij eten, zich wassen, naar toilet gaan…). Vaak zijn het complexe trajecten. “Onze vernieuwde dienst Geriatrie focust op dat totaalplaatje van patiënten”, vertellen geriater dr. Willy Van horen en zijn collega’s dr. Mila De Cock en dr. Wanda Alvarado die een nieuw wind door de dienst laten waaien. “We brengen alle geriatrische diensten, medici, paramedici en ondersteuning letterlijk en figuurlijk samen, op een moderne afdeling met een grote centrale therapieruimte. We gaan verder dan de klassieke ziekenhuisbedzorg.”

Unieke vier pijlers

Het vernieuwde medisch beleid op onze dienst Geriatrie wordt dit najaar al uitgerold en biedt een compleet geriatrisch zorgprogramma. De dienst telt momenteel 60 opnamebedden en houdt ook consultaties in het Geriatrisch dagziekenhuis. In oktober 2022 krijgt het team bovendien versterking van een extra geriater, dr. Timo Van de Velde en we breiden onze capaciteit uit naar de 92 erkende bedden. “Uniek aan onze dienst is het feit dat we vier geriatrische kerndisciplines onder één dak samenbrengen: acute geriatrie, ortho-geriatrie, chirurgische geriatrie en psychogeriatrie”, licht geriater dr. Van horen toe. “Samen bieden we onze patiënten, veelal fragiele 75-plussers, kwaliteitsvolle zorg op maat met telkens één doel: de levenskwaliteit van elke patiënt – met om het even welke achtergrond – maximaal aanhouden op fysiek, mentaal en sociaal vlak.”

Ambities voor de toekomst

Het nieuwe team zal de komende maanden ook sterk inzetten op het nauwer aanhalen van de banden met huisartsen en woonzorgcentra. “Niet alleen intern, maar ook extern willen we samenwerkingsverbanden en expertise verstevigen en uitwerken in functie van onze patiënten”, luidt het. “Een andere ambitie die we koesteren, is moderne communicatiemethodes met huisartsen én patiënten en hun families ontwikkelen. We kijken er ten slotte naar uit om ons team verder uit te breiden zodat we op elk van onze vier pijlers topzorg bieden.”

 

Vlnr: dr. Mila De Cock, dr. Willy Van horen en dr. Wanda Alvarado