Tegemoetkoming bij invriezen van gameten bij kankerbehandeling, genetische mutatie en hematopoëtische aandoening

Ons fertiliteitscentrum is erkend door het RIZIV om 'oncofreezing' toe te passen. Patiënten kunnen rekenen op een tegemoetkoming om hun ei- of zaadcellen in te vriezen en te bewaren voor minimum tien jaar als ze aan volgende voorwaarden voldoen:

De voorwaarden voor tegemoetkoming

 • De patiënt is ouder dan 16 jaar.1
 • Volgende patiënten komen in aanmerking:
  • Patiënten die een behandeling moeten ondergaan die een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid:
   • Neoplastische aandoening van een orgaan: vorming van een kwaadaardige tumor
   • Hematopoëtische of ganglionaire aandoening: leukemie, lymfoom/ziekte van Hodgkin, multipel myeloom/ziekte van Kahler
  • Patiënten met testiskanker die geen radio- of chemotherapie krijgen
  • Patiënten met borderline eierstoktumor(en)
  • Preventief verwijderen van eierstokken bij vrouwen die een sterk verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van borst- en/of eierstokkanker
  • Patiënten met een hematopoëtische aandoening die stamceltransplantatie moeten ondergaan

Welke behandelingen zijn mogelijk?

 • Bewaring van zaadcellen: afname, invriezen en bewaren voor een periode van tien jaar van maximaal drie spermastalen. De afname moet ten laatste gebeuren op de dag vóór zijn 45ste verjaardag.
 • Bewaring van eicellen: ovariële stimulatie, vitrificatie (invriezen) en bewaren van eicellen voor een periode van tien jaar. De eicellen zijn afkomstig van één stimulatie. De wegname moet ten laatste gebeuren op de dag vóór haar 36ste verjaardag.

Kankerpatiënten jonger dan 16 jaar kunnen terecht in een verzorgingsinstelling erkend voor het zorgprogramma of satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie.