Sociale Dienst

Bij de Sociale Dienst kan u terecht met vragen, zorgen of problemen over een ingreep of ziekte van u of van iemand uit uw omgeving. Dit kan zich immers ook laten voelen op sociaal, relationeel of persoonlijk vlak.
Uw vragen worden door de sociaal werker professioneel en discreet samen met u bekeken.

Enkele voorbeelden:

  • Door ziekenhuisopname bent u misschien emotioneel, gespannen, onzeker of verdrietig en zoekt u een luisterend oor. De sociaal werker kan u en uw omgeving ondersteunen.
  • De periode van de ziekenhuisopname en het ontslag uit het ziekenhuis bereiden we graag met u voor. Wij bekijken samen de mogelijke oplossingen in de vorm van thuisbegeleiding, thuiszorg of een verblijf in een geschikte woonvorm bijvoorbeeld in een hersteloord, een revalidatiecentrum of in een woon-zorgcentrum. Wij zoeken steeds oplossingen op maat.
  • Voor advies rond financiële, juridische en administratieve problemen is de sociaal werker uw aanspreekpunt. Zo kan u onder andere bij ons terecht voor vragen over tegemoetkomingen, bewindvoering, verhoogde kinderbijslag, arbeidsongeschiktheid en sociale voorzieningen.

Onze Sociaal Administratieve Cel helpt u graag bij administratief-financiële problemen verbonden aan uw ziekenhuisopname of consultatie.


Sociale Dienst:
Inlichtingen: 09 224 84 43 - sociale.dienst@janpalfijngent.be
Faxnummer: 09 224 88 13


Openingsuren:
maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen
van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 16 uur