Revalidatie na COVID-19 in ons ziekenhuis

Datum
29/11/2021

Nadat je genezen bent van een COVID-19-besmetting, kan je nog een zekere periode gevolgen ondervinden in je dagelijkse leven. Heel wat patiënten kampen na hun herstel van COVID-19 met fysieke klachten, o.a. kortademigheid, verminderde spierkracht, gewrichtsstijfheid, smaakverlies, een verminderde conditie. Je kan deze klachten vermijden of verminderen door op tijd te starten met revalidatie.

Multidisciplinair

In ons ziekenhuis kan je terecht voor een ambulant (geen opname) en multidisciplinair revalidatietraject na COVID-19. Een team van revalidatieartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen staat voor jou klaar. De focus ligt op een persoonlijke aanpak. Je krijgt oefentherapie aangeboden, jouw belastbaarheid en activiteitenmanagement worden ingeschat, je kan een cognitieve screening krijgen, een diëtist kan je helpen om je smaakvermogen opnieuw op peil te krijgen en je kan ook mentale ondersteuning krijgen.

Praktisch

Je hebt voor deze revalidatie geen doorverwijzing van je (huis)arts nodig. Je kan rechtstreeks contact opnemen met de dienst Fysische geneeskunde (09 224 87 87). Bij je eerste consultatie ontvang je de nodige documenten zoals een voorschrift voor de revalidatie.

Meer informatie lees je hier.