Patiënt geeft Jan Palfijn 8,1 op 10

Datum
04/12/2014

In 2015 voerden we twee metingen uit rond patiëntentevredenheid. 337 patiënten vulden een enquête in. We maakten hiervoor gebruik van de gevalideerde vragenlijst, ter beschikking gesteld door het Vlaams Patiënten Platform (VPP). De patiënt gaf zijn verblijf in het AZ Jan Palfijn Gent een gemiddelde score van 8,2 op 10.

Bovendien zou 89% van de patiënten ons ziekenhuis ‘zeker wel’ of ‘waarschijnlijk wel’ aanraden aan hun vrienden of familie.

Actiepunten op basis van deze eerste metingen

Uit de resultaten van deze eerste metingen blijkt dat onze patiënt over het algemeen beter geïnformeerd wil worden, zowel voor als tijdens het verblijf.

Voor onze chirurgische patiënten wordt daarom het pre-operatief traject verder uitgebouwd.

Daarnaast wordt in overleg met alle artsen en afdelingen bekeken hoe we in de toekomst meer tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen van de patiënt.

Aan de hand van de resultaten van 2015 zullen deze actiepunten worden geëvalueerd.

Meer weten over kwaliteit in het Jan Palfijnziekenhuis? Klik hier.

Tekst gepubliceerd op 19/05/2015