Palliatief Supportteam

Palliatieve zorg start wanneer genezen niet meer kan. Het beoogt het streven naar een optimale levenskwaliteit, comfort en respect voor de autonomie van de patiënt. Palliatieve zorg houdt in dat ondersteuning geboden wordt op fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Concreet werkt men op drie domeinen:

  • pijn- en symptoomcontrole
  • maximaal comfort en welbehagen voor de patiënt
  • psychosociale begeleiding en ondersteuning van de patiënt en de familie

Het Palliatief Supportteam van het AZ Jan Palfijn Gent kan u raadplegen wanneer zich problemen voordoen op medisch vlak (symptoomcontrole), op verpleegkundig vlak, op psychosociaal vlak of op spiritueel vlak. Ook wanneer u de mogelijkheid van thuiszorg overweegt, kan het Palliatief Supportteam ingeschakeld worden. 

Het team bestaat uit een psychologe, een coördinator palliatieve zorg, een sociaal verpleegkundige, de dienst Levensbeschouwingen, een arts, ergotherapeute, maatschappelijk werker en een pijnverpleegkundige. 

U, uw familie, het verpleegkundig team of uw behandelende arts kunnen contact opnemen met het palliatief supportteam. Het palliatief supportteam kan dagelijks langskomen op de afdeling (bij de patiënt en/of het verpleegkundig team). Er is overleg rond de evolutie van de pijn en symptoomcontrole, de psychosociale opvang van patiënt, familie en zorgverleners.


Palliatief Supportteam:
09 224 88 80
palliatiefsupportteam@janpalfijngent.be