Palliatief Supportteam

Palliatieve zorg start wanneer genezen niet meer kan. Het beoogt het streven naar een optimale levenskwaliteit, comfort en respect voor de autonomie van de patiënt. Palliatieve zorg houdt in dat ondersteuning geboden wordt op fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Concreet werkt men op drie domeinen:

  • pijn- en symptoomcontrole
  • maximaal comfort en welbehagen voor de patiënt
  • psychosociale begeleiding en ondersteuning van de patiënt en de familie

Het Palliatief Supportteam van het AZ Jan Palfijn Gent kan u raadplegen wanneer zich problemen voordoen op medisch vlak (symptoomcontrole), op verpleegkundig vlak, op psychosociaal vlak of op spiritueel vlak. Ook wanneer u de mogelijkheid van thuiszorg overweegt, kan het Palliatief Supportteam ingeschakeld worden. 

Het team bestaat uit een psychologe, een coördinator palliatieve zorg en een sociaal verpleegkundige.    


Palliatief Supportteam:
09 224 88 80
palliatiefsupportteam@janpalfijngent.be