Overnachten

Op de Kinderafdeling kan één van de ouders bij het kind overnachten. 

Op de andere afdelingen kan de partner of de begeleider van de patiënt enkel overnachten wanneer de patiënt op een eenpersoonskamer ligt en hiervoor getekend heeft. Terminale patiënten en personen met een zware handicap die afhankelijk zijn van een vaste begeleider krijgen voorrang. De Dienst Inschrijvingen kan enkel op het verzoek ingaan wanneer er een eenpersoonskamer beschikbaar is. Een definitieve bevestiging van de keuze kan pas de dag van de opname.

Voor het verblijf en de maaltijden van een partner, ouder of begeleider worden kosten aangerekend.