Overleg en samenwerking

Het AZ Jan Palfijn Gent overlegt en werkt samen met specialisten uit andere ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. Zo zijn er bijvoorbeeld samenwerkingsakkoorden met het UZ Gent in het kader van Geriatrie, met het AZ Sint-Lucas Gent in het kader van de MUG en de Borstkliniek en met het AZ Maria Middelares rond Cardiologie en Nucleaire Geneeskunde.

Dat gebeurt via verschillende overlegplatformen. In het menu hiernaast vindt u een overzicht.