Opening 2e afdeling Psychogeriatrie: grootste afdeling in regio

Datum
16/11/2021

Grootste afdeling psychogeriatrie in regio ging van start
Meer gespecialiseerde zorg voor ouderen met psychische problemen

GENT, 16 november 2021 – “Omdat de nood aan gespecialiseerde zorg en de aandacht voor geestelijke gezondheid zeer sterk gegroeid zijn, zeker ook bij ouderen”, zo vat gerontopsychiater dr. Jonas Claeys van AZ Jan Palfijn Gent samen waarom het ziekenhuis zijn afdeling Psychogeriatrie niet minder dan verdubbelt. Dat maakt de afdeling (in ziekenhuissetting) de grootste in de regio. Bovendien gaat het ziekenhuis voluit voor gespecialiseerde zorg, van diagnose tot therapie, op maat van elke patiënt.
 


Verdubbeling

AZ Jan Palfijn Gent beschikte al over 23 (erkende) bedden voor oudere patiënten met psychische of cognitieve problemen. Vanaf oktober opende het ziekenhuis een tweede afdeling Psychogeriatrie, met nog eens 24 bedden. “Wij zijn er voor ouderen met psychiatrische ziektebeelden, maar ook voor ouderen van wie het geheugen achteruitgaat en ouderen met gedragsverandering door dementie”, legt dr. Claeys uit. “Met een uitgebreid multidisciplinair team stellen wij medicatie en therapie op punt en zoeken we via medische beeldvorming, observatie en neuropsychologische tests naar antwoorden. Een totaaldiagnose is telkens onze ambitie, met een doelgericht plan om elke patiënt te behandelen, op zijn of haar maat.

Maatwerk

De nood aan die individuele aanpak kunnen hoofdverpleegkundigen Darianne Spittaels en Bianca Leydens vanuit hun praktijk alleen maar bevestigen. “Er zijn heel wat verschilpunten tussen ouderen met een psychiatrische aandoening en ouderen met bijvoorbeeld een vorm van dementie. Hun noden op vlak van ondersteuning versus zorg, herstel versus stabilisering en re-integratie versus comfort liggen gewoonweg anders. Door te werken met enerzijds een afdeling voor cognitieve problemen en anderzijds een afdeling voor psychische problemen kunnen we daar veel beter op inspelen. Patiënten voelen zich meer ‘op hun plaats’ en we merken dat ook familie en bezoekers die benadering op maat weten te appreciëren; het pad kruisen met patiënten en families met een soortgelijk traject geeft vaak meer moed of hoop.”

Zorg

Het team op de afdeling Psychogeriatrie bestaat uit psychiaters, neurologen, psychologen, verpleeg- en zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en sociaal assistenten (onder leiding van medisch afdelingshoofd dr. Céline Cousaert).

Patiënten komen op deze afdeling terecht via interne transfers (psychiatrisch dagcentrum De Kolibrie, PAAZ, geriatrie, interne diensten, spoed) alsook op vraag van extern aanmelders (huisartsen, woonzorgcentra, naburige ziekenhuizen) waarmee er een nauwe samenwerking is.

Meer info: www.janpalfijn.be/diensten/psychogeriatrie