Oncologische heelkunde

De heelkundige behandeling van tumoren vraagt altijd een specifieke aanpak. Voor de patiënt is het vaak een moeilijke periode met veel vragen en onzekerheid. Enerzijds is aandacht voor het emotionele aspect van belang, anderzijds is een correcte heelkundige behandeling essentieel. De tumor moet volledig verwijderd worden met de juiste techniek.

Tweewekelijks vindt in ons ziekenhuis het multidisciplinair overleg plaats waarbij alle disciplines vertegenwoordigd zijn die betrokken zijn bij de behandeling van oncologische patiënten, bv. gastro-enterologie, oncologie, pathologie, radiologie en de sociale dienst.

U kan bij ons terecht voor de heelkundige behandelingen van alle tumoren van het maag - darmstelsel.