Neonatologie

Als een baby te vroeg geboren wordt (< 36 weken zwangerschapsduur), een te laag geboortegewicht heeft ( < 2,300kg) of extra medische zorgen nodig heeft, zal hij opgenomen worden op de dienst Neonatologie (prematurenafdeling).

In 2014 werd deze afdeling volledig vernieuwd. Bij die verbouwing besteedde het AZ Jan Palfijn Gent extra aandacht aan de omgeving zodat er zo weinig mogelijk stressprikkels zijn. Zoals geluid- en lichtprikkels. Dat is van belang voor een goede ontwikkeling van de baby.

Neonatologie heeft plaats voor acht baby’s. Er is ruim plaats voorzien zodat de ouders dicht bij hun baby kunnen blijven en de privacy gerespecteerd wordt. Ook mama’s die nog niet uit bed kunnen, kunnen zonder problemen dicht bij hun baby zijn. Er is ook een isolatie/reanimatiekamer en een aparte verpleegpost die volledig uitzicht heeft over alle baby’s.

De kinderartsen, met bijzondere bekwaming in de neonatologie, zijn altijd bereikbaar en komen dagelijks langs op de afdeling. Bij een dreigende vroeggeboorte wordt er een prenataal bezoek van de kinderarts aan de moeder gepland tijdens haar verblijf op de materniteit. Het AZ Jan Palfijn Gent investeerde in moderne technologie: een nasale CPAP (een gesofisticeerd beademingstoestel) en twee zuurstofkapjes helpen baby’s met ademhalingsproblemen. Voor de intensieve neonatologie heeft het AZ Jan Palfijn Gent een samenwerkingsovereenkomst met de NICU van het UZ Gent.

Aangepast zorgaanbod

Het team stemt de manier van zorg volledig af op de specifieke behoeften van de prematuur. Ze vertrekken vanuit het zorgmodel ‘ontwikkelingsgerichte zorg’. Met drie grote pijlers:

1. De ontwikkeling en de groei ondersteunen en bevorderen
Dit door de zorgomgeving aan te passen om stressprikkels te minimaliseren: minder licht, zacht geluid, aandacht voor geur…

2. Ondersteunen van familie in hun ouderlijke rol
Er is permanent een vroedvrouw of pediatrisch verpleegkundige aanwezig op de dienst Neonatologie. De ouders zijn hier 24u/24u welkom. Dat betekent ook dat de ouders dag en nacht vragen kunnen stellen over de toestand van hun pasgeborene. We proberen hen zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg van hun pasgeborene: aanraking, kangoeroeën (huid op huid contact met de baby), eten geven, helpen met de verzorging… Als de toestand van de baby dit toelaat.                          

3. Verminderen van stress die een ziekenhuisopname van de baby met zich meebrengt.
Dit door het gedrag van de prematuur te observeren, de stresssignalen te herkennen en gepast te reageren, aandacht te hebben voor pijnstilling, comfort en positionering op maat van de baby.

Kinderartsen en vroedvrouwen benadrukken het belang van moedermelk voor een premature baby. Moedermelk is onder andere licht verteerbaar en bevat antistoffen. Vanuit het kwaliteitslabel B.F.H.I. (Baby Friendly Hospital Initiative) dat het AZ Jan Palfijn Gent kreeg, bieden we professionele ondersteuning aangepast aan de noden van elke baby.


Neonatologie - straat 382
Hoofdverpleegkundige: Ann Rotty

Inlichtingen: 09 224 83 82
Bezoekuren: enkel voor ouders 24u/24u