Geriatrie

Het zorgprogramma Geriatrie streeft naar een optimalisatie van de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van de oudere persoon via een interdisciplinaire aanpak.

Het zorgprogramma richt zich op het diagnostisch en therapeutisch proces, én op de revalidatie en opvolging van de 75-plusser. We sporen risicopatiënten op aan de hand van een gespecialiseerde vragenlijst (Geriatrisch Risico Profiel - GRP) en staan in voor een vroegtijdige aanpak.

Missie en visie van het geriatrisch zorgprogramma

De missie en visie van het zorgprogramma zijn een aanvulling op de algemene missie en visie van het AZ Jan Palfijn.

Missie

Het aanbieden van een kwalitatieve, patiëntveilige en warme zorg voor alle ouderen, zonder uitzondering.

Visie

In onze acute geriatrische zorg streven we naar het optimaliseren en/of stabiliseren van de toestand van de patiënt in al zijn facetten.

We bieden hoogwaardige totaalzorg aan en werken rond warme zorg en welzijn met respect voor de eigenheid van elke persoon.

We reflecteren regelmatig over hoe we als persoon en als team functioneren in de zorg voor onze patiënten.

Als multidisciplinair team benaderen we de geriatrische patiënt individueel en integraal in al zijn zorgnoden van opname tot ontslag met een open blik.

De multidisciplinaire samenwerking en alle ondersteunende diensten zijn de motor van die optimale totaalzorg. We bieden een veilige leer -en werkomgeving waar ruimte is voor kennis, competentie, innovatie, beroepsfierheid en werkvreugde.

Het vertrekpunt is telkens een respectvolle communicatie tussen patiënt, familie & zorgverleners. We stimuleren de autonomie, ondersteunen de eigen mogelijkheden van de patiënt en de actieve bijdrage van de mantelzorger.

We bieden in Jan Palfijn het geriatrisch zorgprogramma aan in een persoonlijke en betrokken sfeer met een empathische en luisterende houding. We behandelen de patiënt zoals we zelf behandeld willen worden.

In Jan Palfijn werken we samen met 1ste , 2de & 3de lijn, waarbij we inzetten op een vlotte informatiedoorstroom.

Medewerkers keren na hun shift tevreden naar huis, zijn trots om op geriatrie te werken, successen worden gevierd, er is ruimte voor spontaniteit en intervisie. De finale doelstelling is een afdeling waar familie en medewerker zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Het geriatrisch aanbod in AZ Jan Palfijn Gent:

}  Geriatrische verpleegafdelingen

}  Dagziekenhuis Geriatrie

}  Consultatie Geriatrie

}  Interne Liaison Geriatrie

}  Externe Liaison Geriatrie

 

Begeleidingsprogramma voor mensen met milde geheugenproblemen: meer info