Cardiologie (Hart- en Vaatziekten)

Raadpleging bij onze artsen

Onze cardiologen sporen hart- en vaatziekten op, diagnosticeren en behandelen ze. Dat doen ze onder meer met volgende onderzoeken: polsslag, bloeddruk, electro cardiogram (ECG) en echografie van het hart en hartcatheterisatie.

Opname op de afdeling Cardiologie

De verpleegafdeling Cardiologie (Hart- en Vaatziekten) behandelt vooral patiënten met hart- en vaatziekten. De dienst is gespecialiseerd in de opvang en opvolging van patiënten die in aanmerking komen voor de implantatie van een pacemaker of de vervanging van een pacemakerbatterij. Deze patiënten verblijven gedurende korte tijd op de afdeling waar ze worden voorbereid op de operatie en aan de monitoring verblijven na de ingreep. Alle controleonderzoeken worden voor het ontslag geregeld, zodat de patiënten met een veilig gevoel naar huis kunnen terugkeren.

Een belangrijke groep zijn de patiënten die een diagnostische hartkatheterisatie of een coronarografie moeten krijgen. Bij dit onderzoek wordt nagegaan hoe de bloedvoorziening van het hart is of hoe de toestand van de kransslagaders is. Voor dit onderzoek worden patiënten in ons ziekenhuis voorbereid en worden ze voor de duur van het onderzoek naar het AZ Maria Middelares gebracht. Er kan gesteund worden op een uitstekende samenwerking tussen beide ziekenhuizen. Na het onderzoek worden de patiënten teruggebracht naar het Jan Palfijnziekenhuis voor de verdere opvang.

Verder is de dienst ingesteld op de opvang van heel wat andere hartaandoeningen. Een gestoord hartritme, een verminderde functie van de hartspier, vochtopstapeling als gevolg hiervan, ontstekingen van het hartzakje, pijnklachten, schade aan de hartspier. Er wordt gezorgd voor een verblijf in rustige omstandigheden en in een aangename omgeving. U wordt opgevangen door het team dat u zal begeleiden en helpen tijdens de ziekenhuisopname.

De afdeling behandelt ook patiënten met algemene inwendige of interne klachten. Onder deze klachten vallen onder andere een ontregelde diabetestherapie, leverstoornissen, stressproblemen en aanslepende vermoeidheid. Vanuit verschillende invalshoeken en met medewerking van verscheidene disciplines wordt gekeken hoe deze problemen het best worden aangepakt en behandeld.

Opname op de afdeling Hartbewaking

De verpleegafdeling Hartbewaking (Coronary Care Unit of CCU) is gespecialiseerd in de opvang van hartpatiënten die dringende en zeer gespecialiseerde zorg nodig hebben. Patiënten op deze afdelingen staan onder permanent en direct toezicht van een verpleegkundige. Hier komen voornamelijk patiënten met een acute hartaanval (het acute myocard infarct), acute levensbedreigende hartritmestoornissen of een bedreigende vorm van hartdecompensatie.

Onderzoeken zoals een TEE (transoesophagale echocardiografie, waarbij het hart wordt gevisualiseerd met een sonde via de slokdarm) en behandelingen zoals een cardioversie (om het hartritme met een elektrische shock te normaliseren) gaan ook door op deze afdeling. Tijdens deze onderzoeken wordt de patiënt kort in slaap gebracht en intensief bewaakt.

Elk patiëntenbed is voorzien van een monitor waaraan de patiënt verbonden is. Op dit scherm kunnen artsen en verplegend personeel alle informatie terugvinden die nodig is om de toestand van de patiënt van zeer dichtbij op te volgen. Zo kunnen onder andere het hartritme, eventuele ritmestoornissen, bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed opgevolgd worden.

Afspraken afdeling Hartbewaking:

  • De zorg voor de patiënten vraagt heel wat kennis en technische vaardigheden. Ook hebben de patiënten doorgaans veel rust nodig. Daarom wordt het bezoek beperkt tot 2 periodes van 1 uur. Afwijking van deze periodes is mogelijk, als de situatie het toelaat. De verpleegkundige van de afdeling zal aangeven in hoeverre een afwijking haalbaar of noodzakelijk is.
  • We vragen om het bezoek altijd te beperken tot 2 personen om de patiënten niet te veel te belasten.
  • Patiënten op de CCU zijn verbonden met de monitor via verschillende kabels. Daarnaast kan er ook een infuus aanwezig zijn, een bloeddrukmeter en een toestel om het zuurstofgehalte te meten. Daarom kan het zijn dat patiënten open kledij (zoals een operatiehemd) moeten dragen. Dat is handiger tijdens de verzorging.
  • De verpleegkundigen houden bij wat patiënten eten en drinken op de CCU. Dit om na te gaan of ze geen vocht ophouden (een veelvoorkomend symptoom bij een gestoorde functie van het hart) of vocht verliezen. Patiënten mogen eigen drank drinken, als ze de hoeveelheid meedelen aan de verpleegkundige.
  • Als de toestand stabiel genoeg is, kan een patiënt overgebracht worden naar de verpleegafdeling Cardiologie. Vanaf dan gelden andere bezoekuren. Patiënten en familieleden worden hiervan verwittigd.

Raadplegingen: STRAAT 112 - Afspraken: 09 224 71 11

Verpleegafdeling Cardiologie: STRAAT 362 - Inlichtingen: 09 224 83 62
Hoofdverpleegkundige: Evelyne Sarens

Verpleegafdeling Hartbewaking (CCU): STRAAT 362 - Inlichtingen: 09 224 83 65
Hoofdverpleegkundige: Evelyne Sarens
Bezoekuren: 13 - 14 uur en 19 - 20 uur