Zorgaanbod

In het Jan Palfijnziekenhuis vindt u een ruim zorgaanbod. Links in het keuzemenu vindt u:

  • Een overzicht van onze artsen.
  • Een overzicht van onze medische diensten
  • Een overzicht van onze paramedische diensten

Geconventioneerde RIZIV-tarieven

In ons ziekenhuis werken alle artsen volgens geconventioneerde tarieven. Dat wil zeggen dat ze verplicht zijn zich te houden aan de wettelijk vastgelegde tarieven.

Een verstrekker van medische prestaties (bijvoorbeeld een arts of tandarts) is niet verplicht om toe te treden tot het akkoord met de ziekenfondsen. Niettemin is in het AZ Jan Palfijn Gent tariefzekerheid geboden en wel als volgt:

  • De tarieven die in aanmerking worden genomen voor terugbetaling in het kader van de verplichte ziekteverzekering, persoonlijk aandeel inbegrepen, gelden als maximum voor alle honoraria.
  • Van patiënten die op hun verzoek werden opgenomen in een eenpersoonskamer wordt een supplement aangerekend van 100%. Uitzonderingsregels kunnen slechts na gezamenlijk overleg tussen de Beheerder en de Medische Raad.
  • Wanneer geen RIZIV-tarieven meer zouden gelden, blijven de vorige tarieven van toepassing, tenzij nieuwe tarieven zijn overeengekomen na gezamenlijk overleg tussen de Beheerder en de Medische Raad.
  • Honoraria van prestaties die niet voorzien zijn in de RIZIV-nomenclatuur zullen eveneens vastgesteld worden na gezamenlijk overleg tussen Beheerder en de Medische Raad.
  • In overleg met Beheerder en Medische Raad kunnen op eenpersoonskamers voor bepaalde verstrekking hogere supplementen aangerekend worden. In dit geval zal de arts de patiënt vooraf informeren en van hem/haar een ondertekende geïnformeerde toestemming vragen.

Verzekering arts, tandarts, apotheker-bioloog

Het ziekenhuis is centraal aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen begaan door de beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werkzaam zijn. Het ziekenhuis is echter niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van artsen, tandartsen, apothekers-biologen en andere paramedici die als zelfstandige in het ziekenhuis hun beroep uitoefenen. De zelfstandig werkende zorgverlener is persoonlijk aansprakelijk voor zijn of haar beroepsuitoefening. Elke zelfstandig werkende zorgverlener beschikt over een eigen verzekering die zijn of haar beroepsaansprakelijkheid dekt.

Voor meer info kunt u terecht bij de Ombudsdienst, arts, tandarts of apotheker-bioloog.


Wilt u een afspraak maken?
09 224 71 11

Online een afspraak maken