Symposia

Specialisten en geneesheren van het AZ Jan Palfijn Gent organiseren regelmatig informatieavonden over specifieke medische onderwerpen. Deze symposia zijn in de eerste plaats gericht naar doorverwijzers en huisartsen. Maar ook andere zorgverleners zijn welkom.

Toekomstige symposia

 

Voorbije symposia

► Donderdag 7 november: Symposium Innovatie en Robotica in de Orthopedie 2020

► Zaterdag 5 oktober: Symposium Medische Beeldvorming en Isotopen

► Woensdag 18 september: Functionele Binding

► Zaterdag 21 september: Brunch zorgtraject Rapid Recovery Fragility Fracture

► Donderdag 5 september: nieuw Sportcentrum AZ Jan Palfijn Gent

► Maandag 13 mei: symposium Het Belgisch psycho-sociaal trans- en inter-netwerk

► Donderdag 16 mei: symposium Hereditair angio-oedeem

► Donderdag 6 of 13 juni: Vormingstraject Geriatrie

► Bricker urostoma

► Donderdag 4 oktober 2018: Infectiepreventie en -controle

► Maandag 16 april 2018: Dag van de Stem

► Zaterdag 17 maart 2018: Allergie: 20 jaar ervaring in het AZ Jan Palfijn Gent

► Donderdag 22 februari 2018: De digitale dialoog

► Woensdag 31 januari 2018: Nierstenen

► Donderdag 30 november 2017: PATIENT BLOOD MANAGEMENT: 15 jaar ervaring in het AZ Jan Palfijn Gent

28 september 2017: Cardiologische urgenties: theorie, praktijk en ethiek

► 1 februari 2017: Interactieve dag van de orthopedie

► DYSPNEU: multidisciplinaire benadering van kortademigheid

► Gonartrose, meer -itis dan -ose?

► ECG update: Make every heartbeat count!

► Op weg naar een patiëntvriendelijk IVF

► Jan Palfijn van kop tot teen, 2de editie

► Jan Palfijn van kop tot teen

► Met vallen en opstaan

Gentse Dag van de Stem

► Avond van de Huisarts

► Hedendaagse aanpak van vaatproblemen

► Vertigo en duizeligheid

► Blessurepreventie bij sporters. Ook de huisarts speelt een belangrijke rol


Ontvangt u graag een uitnodiging voor het volgende symposium? Mail naar communicatie@janpalfijngent.be.