Patiëntenbegeleiding

Naast medische dienstverlening om de ziekte op zich te genezen, biedt het ziekenhuis ook ondersteuning voor de patiënt als mens. Zo kunt u onder meer terecht bij onze Sociale Dienst en Sociaal Administratieve Cel (SAC), kunt u een tolk aanvragen en wordt u ondersteund door vrijwilligers. Hiernaast vindt u een overzicht van onze volledige patiëntenbegeleiding.

Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen brengen mensen met gelijkaardige problemen samen. Ze delen ervaringen en adviezen. Het kan heel nuttig en zinvol zijn om met andere mensen te praten die zich in dezelfde situatie bevinden. Binnen AZ Jan Palfijn Gent werken wij niet samen met bepaalde patiëntenverenigingen. 

In Vlaanderen zijn diverse zelfhulpgroepen actief. Meer informatie en een overzicht vindt u op www.zelfhulp.be