Nieuwe orthopedist en NKO-arts in dienst

Datum
17/06/2020

Tijdens de voorbije coronaperiode mochten we 2 nieuwe artsen verwelkomen.

 
Nieuwe orthopedist: dr. Sophie Lauwagie. 
 
Vanaf maart 2020 versterkt dr. Sophie Lauwagie onze dienst Orthopedie.
 
Dr. Sophie Lauwagie is orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in aangeboren en verworven orthopedische afwijkingen bij kinderen.
 
Ze studeerde in 2006 af als arts aan de Universiteit Gent. In 2013 werd ze erkend als specialist in de orthopedische heelkunde. Nadien bekwaamde dr. Lauwagie zich verder in de kinderorthopedie, met specifieke aandacht voor chirurgie van het bovenste lidmaat bij kinderen. Daarnaast deed zij ruime ervaring op in de orthopedische problematiek bij kinderen met een motorische beperking. Ze volgde een bijkomende opleiding in de microchirurgie. Dr. Lauwagie is lid van de Belgische vereniging voor orthopedie en traumatologie (BVOT) en de Belgische vereniging voor kinderorthopedie (BAPO).
 
 
 
Nieuwe neus-, keel- en oorarts: dr. Sabine Lepercque.
 
Vanaf april 2020 versterkt dr. Sabine Lepercque onze dienst Neus-, Keel- en Oorziekten.
 
Dr. Lepercque behaalde haar diploma in de genees-, heel- en verloskunde in 1987, waarna ze zich specialiseerde als neus-, keel- en oorarts in UZ Gent. Daarnaast specialiseerde ze zich verder als revalidatiearts voor spraak-, taal- en leerstoornissen bij kinderen, alsook voor aangeboren en verworven ernstige gehoorstoornissen (in CAR Sint-Lievenspoort Gent). Dr. Lepercque bouwde een 25 jaar lange stabiele ervaring op in AZ Sint-Lucas Gent. Sinds 1993 heeft ze een privépraktijk in Merelbeke.
 
Dr. Lepercque heeft een bijzondere specialisatie binnen deze domeinen:
 
·        Behandeling van neus- en sinuspathologie en chirurgie (FESS, septoplastie, conchotomie, functionele septorhinoplastie, …)
·        Behandeling en chirurgie bij slaapapneu en snurkpathologie
·        Intake en opvolging bij kinderen met spraak- en taalachterstand, leerstoornissen, kinderen en volwassenen met ernstige gehoorstoornissen, tinnitus
 
 
We heten dr. Lauwagie en dr. Lepercque van harte welkom in AZ Jan Palfijn Gent.