Nieuwe artsen in dienst

Datum
31/08/2020

Deze maand mochten we 3 nieuwe artsen verwelkomen in AZ Jan Palfijn Gent. 

Dr. Vermeersch versterkt onze diensten anesthesie, spoed en intensieve zorgen

Dokter Mathieu Vermeersch studeerde in 2014 af met onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel. Onder diensthoofd Prof. Dr. Jan Poelaert specialiseerde hij zich in de anesthesie en reanimatie. Nadien was hij gedurende één jaar actief als freelance spoedarts en deed hij gedurende 3 maand ervaring op de dienst Cardiothoracic Anesthesia in het Mount Sinai Hospital in New York City. Dr. Vermeersch versterkt onze dienst Anesthesie, waar hij zich voornamelijk zal toeleggen op locoregionale technieken. Hiernaast zal hij ook deelnemen aan de wachtdiensten op Spoedgevallen en Intensieve Zorgen. Buiten ons ziekenhuis is hij bovendien werkzaam als wielerarts.

Dr. Van Quickenborne versterkt onze dienst orthopedie

Dokter Damien Van Quickenborne behaalde zijn diploma als arts aan de Vrije Universiteit Brussel in 2014 en specialiseerde zich nadien als orthopedisch chirurg aan de UGent. Dr. Van Quickenborne zal het team van Dr. Koen De Smet en Dr. Geert De Loore vervoegen. Hij zal zich in AZ Jan Palfijn Gent toeleggen op heuppathologie. Dokter Damien Van Quickenborne publiceerde verschillende wetenschappelijke artikels in nationaal en internationaal gerenommeerde tijdschriften.

Dr. Vandereycken versterkt onze dienst medische beeldvorming

Dokter Jan Vandereycken behaalde zijn diploma als arts aan de Vrije Universiteit Brussel in 2015. Hij specialiseerde zich nadien in de radiologie, waar hij een interesse en ervaring ontwikkelde in cardiale beeldvorming. In het laatste jaar van zijn specialisatie in het AZ Jan Palfijn legde dr. Vandereycken zich vooral toe op MRI en PET-CT. Hij volgt momenteel (2020) ook een opleiding Master Management en Beleid in de gezondheidszorg aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn professionele interesse gaat daarnaast ook uit naar senologie, musculoskeletale en cardiale beeldvorming.

We heten hen van harte welkom in AZ Jan Palfijn Gent!