Nieuwe arts: dr. Yerma Coppens (geriater)

Datum
17/04/2018

Op maandag 16 april verwelkomden we dokter Yerma Coppens als geriater in het AZ Jan Palfijn Gent.

Ze studeerde in 2008 af als Specialist Interne Geneeskunde, Infectieziekten en Geriatrie en beschikt over een diploma Tropische Geneeskunde. Ze vulde dit verder aan met interuniversitaire programma’s Geriatrie en antibioticabeleid en gespecialiseerde cursussen over infectieziekten (Universiteit Leiden) en geriatrie (UCLA, VSA).

Sinds 2008 werkte ze als geriater in achtereenvolgens AZ Nikolaas, AZ Sint Lucas Gent en AZ Sint-Jan in Brugge. In dat laatste ziekenhuis legde ze zich toe op psychogeriatrie en de coördinatie van het centrum voor cognitieve stoornissen.

Naast een ruime ervaring als geriater brengt ze uitgebreide expertise in infectieziekten en klinische farmacie mee. Vanuit haar visie hecht dr. Coppens veel belang aan ‘comprehensive geriatric assessment’ als tool en de uitbouw van een geriatrisch dagziekenhuis.

In het AZ Jan Palfijn Gent volgt ze dr. Marleen Smet op als geriater. Dr. Smet legde zich recent voltijds toe op Endocrinologie.

We verwelkomen haar graag in het ziekenhuis!