Nieuw psychiatrisch dagcentrum AZ Jan Palfijn Gent opent maandag 25 mei de deuren

Datum
20/05/2020

AZ Jan Palfijn Gent opent op maandag 25 mei de deuren van het nieuw psychiatrisch dagcentrum De Kolibrie. Het centrum werd door de overheid erkend voor 10 plaatsen en maandag starten de eerste 6 patiënten met groepstherapie.

Nood aan therapeutische dagtherapie

Het ziekenhuis heeft al een sterk uitgebouwde PAAZ-afdeling (PAAZ, kort voor Psychiatrische Afdeling binnen een Algemeen Ziekenhuis), maar de nood aan specifieke kortdurende en intensieve dagtherapie (zonder overnachting) voor (jong)volwassenen of ouderen die worstelen met depressie, relationele problemen, psychosomatische klachten, angst(en) of middelenafhankelijkheid is groot. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de opening van het dagcentrum met enkele weken werd uitgesteld maar diezelfde crisis heeft er ook toe geleid dat meer mensen geconfronteerd worden met dit soort problematiek. “In het nieuwe dagcentrum leggen we de sleutel tot groei en herstel in handen van onze patiënten: ze nemen actief deel en geven zelf ook mee vorm aan de therapie. Op die manier werken we vanuit de krachten van elk individu en niet vanuit de beperkingen of problemen.”, licht psychiater dr. Céline Cousaert toe. De zorg is bewust laagdrempelig en zeer betaalbaar gehouden. De patiënten worden bij de groepstherapie begeleid door een psychiater, een psycholoog, een therapeut en verpleegkundigen. De aanwezigheid van de verschillende medische en paramedische disciplines binnen het ziekenhuis garanderen bovendien een transdiagnostische en transdisciplinaire werking.

Eigen aanmelding of via (huis)arts

Patiënten kunnen zichzelf aanmelden maar kunnen ook doorverwezen worden door een (huis)arts of andere hulpverlener. Na een screening en intakegesprek volgt een therapieprogramma van 8 weken in nauw overleg met de patiënt én in groep. Op die manier vervult dagcentrum De Kolibrie een brugfunctie tussen de thuissituatie, andere actoren binnen de geestelijke gezondheidszorg en de PAAZ. Het dagcentrum probeert een opname in de PAAZ zoveel mogelijk te vermijden en streeft naar een snelle en succesvolle re-integratie naar de maatschappij.

Het dagcentrum bevindt zich in een aparte, rustige vleugel van het AZ Jan Palfijn ziekenhuis en omvat een onthaalruimte en verschillende therapieruimtes. De eerste zes patiënten starten maandag 25 mei  met een 8 weken durende dagtherapie, 12 patiënten staan al op de wachtlijst.   

Meer info