Nieuw PET-centrum in zorgregio Gent-Eeklo

Datum
09/06/2016

Vandaag, 9 juni 2016, is bekend gemaakt dat vier ziekenhuizen uit de Gentse regio een erkenning hebben gekregen vanwege  de Vlaamse overheid om gezamenlijk een PET-centrum uit te baten. Dit betekent een enorme vooruitgang voor de patiëntenzorg in de betrokken ziekenhuizen. Patiënten zullen in de toekomst ook niet meer met lange wachttijden geconfronteerd worden.

Momenteel worden in België jaarlijks 45.000 PET-onderzoeken uitgevoerd, maar op basis van cijfers van o.a. het Kankerregister blijkt dat er op jaarbasis nood is aan een capaciteit van 80.000 onderzoeken. In de regio was het dus belangrijk om een erkenning te krijgen voor de uitbouw van een nieuw PET-centrum. Vier ziekenhuizen hebben bewust gekozen voor een samenwerking onder de vorm van een associatie: Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze, AZ Alma Eeklo, AZ Jan Palfijn Gent en AZ Sint-Lucas Gent.

De vier ziekenhuizen zullen samen het PET-centrum exploiteren op de vestigingsplaats van AZ Sint-Lucas. In de loop van 2017 moet het centrum operationeel zijn.

Een PET-scan wordt gebruikt in de verschillende stadia van oncologische zorg en kent ook een toenemend belang in verschillende andere domeinen van de geneeskunde. Kwaadaardige tumoren hebben de eigenschap zich ongecontroleerd te vermenigvuldigen en vertonen hierbij een verhoogd energieverbruik. Door gebruik te maken van zwak radio-actieve stoffen kan een PET-scan deze verhoogde energiebehoefte in beeld brengen. Ook bij het opsporen van dementie, inflammatoire of infectieuze aandoeningen of bij oppuntstelling van bepaalde hartaandoeningen geeft deze beeldvormingstechniek unieke informatie.

De betrokken ziekenhuizen zijn uitermate verheugd dat in onderlinge samenwerking PET-beeldvorming ruimer beschikbaar wordt in de zorgregio Gent-Eeklo. Dit betekent in eerste instantie een enorme vooruitgang voor de patiënt.

Vanuit de associatie van de vier ziekenhuizen wordt ook afgestemd met het UZ Gent, momenteel het enige erkende centrum in de ganse provincie Oost-Vlaanderen. Die afstemming is belangrijk om een volledig aanbod voor de regio te creëren.