Multidisciplinair Oncologisch Consult

Het AZ Jan Palfijn Gent streeft naar een alomvattend zorgaanbod voor zowel patiënten als hun dichte omgeving. Daarom richt het ziekenhuis in het kader van het Zorgprogramma Oncologie zogenaamde Multidisciplinaire Oncologische Consulten (MOC) in. Dit biedt het oncologisch team en de huisartsen een forum om te overleggen over de patiënt. Alle patiënten met een nieuwe diagnose van kanker of patiënten met een progressie, recidief of metastase die een aangepast behandelingsplan nodig hebben, worden er besproken.

De aanwezigheid van de huisarts is voor deze MOC's dus essentieel. Huisartsen die dat willen, worden uitgenodigd op het Multidisciplinair Oncologisch Consult om actief deel te nemen aan de bespreking van het patiënt. Bovendien krijgt elke huisarts het MOC-verslag van zijn patiënt al binnen de drie werkdagen na het consult toegestuurd. Zo kan de patiënt beter opgevolgd en begeleid worden.

Voor deze afspraken zijn speciale nomenclatuurnummers gereserveerd:
- 350416-350420 (K25): deelname aan een MOC (vereist fysieke aanwezigheid van de huisarts op de MOC-vergadering).
- 350232 (K50): toelichting van het MOC-advies door de behandelend erkende huisarts tijdens een afzonderlijk overleg met de patiënt in de thuispraktijk.

De volgende multidisciplinaire richtlijnen voor diagnose, behandeling en follow-up worden op de MOC-vergaderingen gehanteerd (Handboek oncologische richtlijnen opgesteld door AZ Sint-Lucas Gent i.s.m. AZ Jan Palfijn Gent):


Wilt u meer informatie?
Wordt u graag uitgenodigd op het Multidisciplinair Oncologisch Consult van uw patiënt?

ZorgprogrammaOncologie@janpalfijngent.be
09 224 88 84
09 224 88 83