Multidisciplinair liaisonpsychiatrisch team (MLPT)

Het liaisonpsychiatrisch team staat in voor de psychiatrische en psychologische ondersteuning van gehospitaliseerde patiënten op een gewone verpleegafdeling. 

De pluridisciplinair liaisonteam, bestaande uit drie psychiaters, een psycholoog, de sociale dienst en PAAZ-verpleegkundigen, circuleert als mobiele eenheid doorheen het ziekenhuis. 

Het team heeft tweewekelijks overleg met elkaar en werkt waar aangewezen samen met familieleden, mantelzorgers, huisartsen en andere externe partners. 

Het team

► Artsen: dr. Cousaert en dr. Volcke
► Psycholoog: Sarah Fraeyman
► PAAZ-verpleegkundige
► Sociale dienst: consultatieve functie