Missie - visie - waarden

Missie

Het aanbieden van een patiëntgeoriënteerde, kwalitatieve en toegankelijke (betaalbare) zorg voor iedereen en dit vanuit een pluralistische visie. Het verzekeren dat de best mogelijke gezondheidsuitkomst wordt verkregen voor iedereen die we verzorgen.

Visie

 • Bouwen aan een excellente zorgreputatie, samen met onze artsen, die het AZ Jan Palfijn positioneert als een eerste keuze ziekenhuis. Inspelen op maatschappelijke tendensen en op veranderende zorgnoden bij onze patiënten.
 • Erkennen van de patiënt als volwaardige partner in zijn zorgtraject.
 • Aanbieden van een veilige, efficiënte en effectieve zorg in een aangename en geruststellende omgeving.
 • Aantrekkelijke werkgever zijn voor onze medewerkers die zich engageren om zorg te verlenen in lijn met onze waarden.
 • Ontwikkelen van nieuwe diensten en technologieën die effectief inspelen op nieuwe behoeften.
 • Het verschil maken ten aanzien van al onze stakeholders, door een open dialoog en gerichte communicatie-aanpak.

Onze waarden

Samenwerken

 • We kennen onze sterktes en verwijzen door wanneer nodig.
 • We werken actief samen met anderen, zowel binnen als buiten onze afdeling, expertise of organisatie.
 • We halen kracht uit teamwerk.
 • We spelen een actieve rol als schakel in een volledig zorgproces

Toegankelijkheid

 • We verlenen zorg vanuit een pluralistische houding.
 • We houden rekening met ieders financiële draagkracht.
 • We identificeren de hindernissen van de zorgvrager en werken deze weg.
 • We bieden iedereen dezelfde kwaliteit van zorg.

Efficiëntie

 • We doen geen onnodig onderzoek of therapie, noch te korte of onvolledige onderzoeken.
 • We kiezen voor een doelgerichte aanpak.
 • We werken kosteneffectief zonder in te boeten aan kwaliteit.
 • We beperken de wachttijden.

Respect

 • We erkennen onze patiënt als partner in alles wat we doen.
 • We respecteren ieders privacy en rechten.
 • We stellen ons respectvol en professioneel op in al onze contacten.
 • We tonen medeleven.

Kwaliteit

 • We plaatsen patiëntveiligheid voorop.
 • We zoeken naar de meest optimale zorg voor elk individu.
 • We leren uit onze werking en verbeteren deze continu.
 • We meten onze kwaliteit en communiceren deze transparant.

!nnovatie

 • We zijn een lerende organisatie die investeert in mensen.
 • We gebruiken de best mogelijke middelen, materialen en technieken om zorg te verlenen.
 • We houden de vinger aan de pols van de medische wereld en maatschappij.
 • We voorzien jaarlijks budget om te blijven investeren in materiaal en technologie.