Meer geboortes in AZ Jan Palfijn Gent in 2018

Datum
01/03/2019

Het AZ Jan Palfijn Gent telde in 2018 maar liefst 1.239 geboortes. Dat is een stijging van 2,3 % ten opzichte van 2017 (1.184 geboortes) waarin er ook al 4,8 % meer geboortes waren dan in 2016 (1.129 geboortes). Het aantal geboortes zit al jaren in stijgende lijn bij AZ Jan Palfijn Gent, in tegenstelling tot de eerder dalende algemene demografische tendens.

Dalend aantal geboortes nationaal, maar stijging bevallingen in AZ Jan Palfijn

Door de economische crisis van de voorbije jaren konden we nationaal een dalend aantal geboortes vaststellen. In tijden van recessie stellen jonge gezinnen de geboorte van hun eerste kind makkelijker uit tot economisch gunstiger tijden. Het AZ Jan Palfijn Gent merkte van die nationale tendens weinig en telde de laatste jaren telkens een stijgend aantal geboortes.

Veel natuurlijke bevallingen

665 jongens en 574 meisjes zagen het levenslicht in 2018 in AZ Jan Palfijn, waarvan 32 tweelingen. Bij een grote meerderheid van de moeders vond een natuurlijke bevalling plaats, slechts 17% beviel na een keizersnede. 110 vrouwen bevielen onder water.

Baby Friendly hospitaal

De Kraamafdeling van het Jan Palfijnziekenhuis werkt met 11 gynaecologen, 7 kinderartsen, 48 vroedvrouwen en 3 zorgkundigen. Het ziekenhuis behaalde sinds 2008 elke keer het kwaliteitslabel BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative) dat wordt uitgereikt door de Wereldgezondheidsorganisatie. Het label bewijst dat het ziekenhuis aanzienlijke inspanningen levert om ouders uitgebreide informatie en een kwaliteitsvolle begeleiding te geven voor, tijdens en na de bevalling en zich inzet om het vroegtijdige ontstaan van de band moeder-kind te bevorderen. Daarnaast werkte het ziekenhuis een progressief en kwalitatief borstvoedingsbeleid uit om borstvoeding te beschermen, te bevorderen en te ondersteunen. Zo kreeg 82 % van de pasgeborenen in 2018 uitsluitend borstvoeding als ze de Kraamafdeling van het AZ Jan Palfijn Gent verlieten. In 2018 werden de vroedvrouwen van AZ Jan Palfijn nog bekroond met de Gouden Pinard, de prijs van de beroepsvereniging van vroedvrouwen voor het beste vroedvrouwteam.