MedDos

In samenwerking met Infohos, een vereniging voor informatici voor openbare ziekenhuizen, ontwikkelde het AZ Jan Palfijn Gent een intern postsysteem. Zo krijgt u als huisarts binnen de vier uur automatisch via elektronische weg een melding van een opname, een ontslag of een wijziging van behandelende arts van uw patiënt.

Met het elektronisch medisch dossier kan de ziekenhuisarts onmiddellijk een brief naar u schrijven en de resultaten van een onderzoek invoeren en versturen. Nog voor uw patiënt thuis is, kan u al op de hoogte zijn van het onderzoek, indien de patiënt dit wenst.

De patiënt beslist of hij de naam van zijn huisarts doorgeeft en of onderzoeksgegevens en meldingen van opname of ontslag naar u mogen doorgestuurd worden.


Voor bijkomende informatie of voor een probleemmelding, kan u terecht op informatica@janpalfijngent.be. Vermeld uw naam, adres, RIZIV-nummer en het medisch pakket waar u mee werkt.