Logopedie

De dienst logopedie bestaat uit een team van ervaren logopedisten gespecialiseerd in screening, onderzoek, behandeling en coaching van:

  1. Stem en articulatie
  2. Oro-myofunctionele stoornissen
  3. Neurogene stoornissen en revalidatie na chirurgie in hoofd-halsgebied.

1 .  Stem en articulatie

Wat?
Wanneer spreken of zingen problemen geeft of wanneer je dit graag wil optimaliseren kan logopedische stemtherapie of articulatietraining hulp bieden.

Wie?
Leerkrachten, zangers, logopedisten, studenten, acteurs, journalisten, andere professionele en niet-professionele stemgebruikers. Kinderen met stem- en/of articulatieproblemen.

2. Oro-myofunctionele stoornissen

Wat?
Corrigeren van afwijkende mondgewoonten (tongpersen, foutief slikken, …) al of niet in het kader van orthodontie.

Wie?
Kinderen en volwassenen

3.  Neurogene stoornissen en revalidatie na chirurgie in hoofd- en halsgebied.

Wat?
Neurogene spraak- en taalstoornissen (afasie, dysartrie, apraxie)
Slikstoornissen (dysfagie)
Revalidatie na chirurgie in het hoofd- en halsgebied (laryngectomie, tong, mondbodem)

Wie?
Volwassenen, zowel gehospitaliseerd als ambulant.


Logopedie: STRAAT 111 en STRAAT 112 - Afspraken: 09 224 87 88 - logopedie@janpalfijngent.be

ma, di en do: 9u tot 20u - woe en vrij: 9u-17u

Een afspraak maken kan op eigen initiatief of na verwijzing via uw arts.
Bij een eerste bezoek meldt u zich aan bij de Inschrijvingen met uw identiteitskaart.
Er wordt getarifeerd volgens de wettelijk vastgelegde tarieven.