Levensbeschouwingen

Een opname in het ziekenhuis betekent vaak een ingrijpende verandering in een leven en kan naast gevoelens van angst, verdriet of kwaadheid ook vele vragen met zich meebrengen.

De dienst Levensbeschouwingen maakt graag tijd vrij om u en uw naasten nabij te zijn en lief en leed te delen. De pastores doen dit vanuit christelijke waarden en inspiratie, de vrijzinnig humanistisch consulente vanuit haar humanistische benadering.


09 224 88 48 (Vrijzinnig humanistisch consulent)
09 224 88 85 (Pastoraal werker)