Kwaliteitsindicatoren

Het nationale rapport "Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne" is online beschikbaar: http://www.nsih.be/surv_iq/reports_nl.asp voor elke burger. Elk ziekenhuis staat er in vermeld. Dit zijn de meest recente gegevens die we van de overheid kregen.

De overheid en de diensten infectie controle werkten nauw samen om er voor te zorgen dat elke burger inzage heeft in de manier waarop met infectie controle wordt omgegaan in elk individueel ziekenhuis. Op die manier kunnen we ons alleen maar verbeteren. Meten is immers weten!

De scores voor Jan Palfijn:

 

organisatie

middelen

acties

Jan Palfijn Gent 2013

5/6

4/7

18/20

Jan Palfijn Gent 2015 5/6 5/7 18/20
Jan Palfijn Gent 2016 5/6 5/7 18/20

Nationaal gemiddelde

4,7/6

5,1/7

13,6/20

 

Het item middelen scoort lager dan het nationaal gemiddelde aangezien er in het ziekenhuis minder referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne aanwezig zijn dan in de andere ziekenhuizen. Referentieverpleegkundigen zijn een soort ambassadeurs van de infectie controle in het ziekenhuis.

Dit is voor ons ziekenhuis echter geen meerwaarde aangezien er in het ziekenhuis al verschillende jaren een echte hygiënecultuur aanwezig is bij alle zorgverstrekkers. Elke zorgverstrekker is hier een beetje ambassadeur. Met minder middelen dan het nationaal gemiddelde organiseren we meer acties op het vlak van infectiepreventie. We doen het dus opnieuw meer dan prima! Dit blijkt ook uit het feit dat ons ziekenhuis als enige Belgisch ziekenhuis, samen drie andere Europese ziekenhuizen, genomineerd en uiteindelijk ook gelauwerd is voor de European Hand Hygiene Excellence Award 2017!