Kwaliteitsindicatoren

Het nationaal rapport "Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne" is online beschikbaar voor elke burger via deze link: http://www.nsih.be/surv_iq/reports_nl.asp. Elk ziekenhuis wordt vermeld. Dit zijn de meest recente gegevens van de overheid.

De overheid en de diensten infectiecontrole werkten nauw samen om er voor te zorgen dat elke burger inzage heeft in de manier waarop met infectiecontrole wordt omgegaan in elk individueel ziekenhuis. Op die manier kunnen we ons alleen maar verbeteren. Meten is immers weten!

De scores voor Jan Palfijn:

 

organisatie

middelen

acties

Jan Palfijn Gent 2013

5/6

4/7

18/20

Jan Palfijn Gent 2015 5/6 5/7 18/20
Jan Palfijn Gent 2016 5/6 5/7 18/20
Jan Palfijn Gent 2017 10/10 5/9 75/79
Jan Palfijn Gent 2018 10/10 5/9 69/79

 

Vanaf 2019 is er per afdeling een verpleegkundige die fungeert als referentieverpleegkundige infectiecontrole en contactpersoon met de leden van het team infectiecontrole van het ziekenhuis.

Met minder middelen dan het nationaal gemiddelde organiseren we meer acties op het vlak van infectiepreventie. We doen het dus opnieuw meer dan prima! Dit blijkt ook uit het feit dat ons ziekenhuis als enige Belgisch ziekenhuis, samen met drie andere Europese ziekenhuizen, genomineerd en uiteindelijk ook gelauwerd is voor de European Hand Hygiene Excellence Award 2017!

De NIAZ-normenset infectiepreventie en controle scoorde globaal 96%.