Kwaliteitsindicatoren

Het nationale rapport "Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne" is online beschikbaar: http://www.nsih.be/surv_iq/reports_nl.asp voor elke burger. Elk ziekenhuis staat er in vermeld. Dit zijn de meest recente gegevens die we van de overheid kregen aangezien de scores voor de jaren 2017 en 2018 nog niet gecommuniceerd werden vanuit de Overheid.

De overheid en de diensten infectie controle werkten nauw samen om er voor te zorgen dat elke burger inzage heeft in de manier waarop met infectie controle wordt omgegaan in elk individueel ziekenhuis. Op die manier kunnen we ons alleen maar verbeteren. Meten is immers weten!

De scores voor Jan Palfijn:

 

organisatie

middelen

acties

Jan Palfijn Gent 2013

5/6

4/7

18/20

Jan Palfijn Gent 2015 5/6 5/7 18/20
Jan Palfijn Gent 2016 5/6 5/7 18/20

Nationaal gemiddelde

4,7/6

5,1/7

13,6/20

 

Het item middelen scoort lager dan het nationaal gemiddelde aangezien er in het ziekenhuis minder referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne aanwezig zijn dan in de andere ziekenhuizen. Referentieverpleegkundigen zijn een soort ambassadeurs van de infectie controle in het ziekenhuis.

Vanaf 2019 zal er per afdeling een verpleegkundige fungeren als referentieverpleegkundige infectiecontrole en contactpersoon met de leden van het team infectiecontrole van het ziekenhuis.

Met minder middelen dan het nationaal gemiddelde organiseren we meer acties op het vlak van infectiepreventie. We doen het dus opnieuw meer dan prima! Dit blijkt ook uit het feit dat ons ziekenhuis als enige Belgisch ziekenhuis, samen met drie andere Europese ziekenhuizen, genomineerd en uiteindelijk ook gelauwerd is voor de European Hand Hygiene Excellence Award 2017!