Kostprijs en facturatie

Geconventioneerde tarieven

In ons ziekenhuis werken alle artsen volgens de geconventioneerde tarieven. Dat wil zeggen dat ze verplicht zijn zich te houden aan de wettelijk vastgelegde tarieven. Klik hier voor meer info.

Opname

Bij een verblijf in ons ziekenhuis vindt u alle kosten en honoraria terug op uw factuur. Deze factuur maakt een onderscheid tussen de bedragen die u als patiënt zelf moet betalen en welke uw ziekenfonds of verzekeraar betaalt.

Uitgebreide informatie vindt u in de bijlages onderaan de pagina.

Informeer u

U kunt altijd bij uw ziekenfonds terecht om informatie te vragen over uw ziekteverzekering. Als u een bijkomende hospitalisatieverzekering hebt, dan kan uw verzekeringsmaatschappij eventueel bijkomend tussenkomen in de kosten van uw ziekenhuisopname. Enkel uw verzekeringsmaatschappij kan u informeren over de kosten die zij al dan niet zullen terugbetalen.

Inlichtingen

U kunt altijd inlichtingen over de aanrekening van medische prestaties, supplementen, materialen, … vragen aan uw behandelende arts.

Voor, tijdens en na uw verblijf kunt u altijd terecht voor informatie over de kosten verbonden aan uw verblijf bij de dienst Facturatie.

Bij problemen kunt u ook contact opnemen met de Sociaal Administratieve Cel van het ziekenhuis.

Betalingsvoorwaarden

U vindt een volledig overzicht van de betalingsvoorwaarden onderaan deze pagina.
Onze facturen moeten binnen 26 dagen na verzending van de factuur betaald worden. Bij gebrek aan tijdige betaling zullen na de eerste aanmaning verwijlinteresten a rato van de wettelijke rentevoeten verschuldigd zijn. In geval van een eerste aanmaning door het ziekenhuis is een bijkomende administratiekost verschuldigd van 5 euro. Vervolgens zal bij ontbreken van betaling het dossier worden overgemaakt voor invordering.

 

 


Dienst Facturatie: 

09 224 82 50 - facturen@janpalfijngent.be
maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

Sociaal Administratieve Cel:

09 224 84 60 - sac@janpalfijngent.be
maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen
van 8 tot 17 uur, doorlopend