Koen Crucke en Pierke Pierlala geven goeie voorbeeld bij start griepvaccinatiecampagne

Datum
21/10/2020

Op woensdag 21 oktober startte ons ziekenhuis met een massale griepvaccinatie van het personeel en de artsen. Koen Crucke, Koens echtgenoot Jan en Pierke Pierlala, alias Luc De Bruyker, gaven als Bekende Gentenaars alvast het goeie voorbeeld en lieten zich ook vaccineren tegen de seizoensgriep. In 2019 haalde het ziekenhuis al een vaccinatiegraad van 73,3%, dit jaar willen we met verschillende acties de kaap van de 75% overschrijden.

Hoge vaccinatiegraad

Het AZ Jan Palfijn Gent biedt alle medewerkers en artsen elk jaar een gratis griepvaccinatie aan. Griep verspreidt zich immers makkelijk in de zorgsector en het vormt een reëel gevaar voor medewerkers en patiënten. Met een uitgebreide sensibiliseringscampagne wordt het personeel geïnformeerd over het belang van vaccinatie. Dr. Louis Ide, verantwoordelijke infectiebeleid, licht toe: “Griep is eigenlijk een onderschat virus, elk jaar sterven er nog mensen aan de griep. Vaccinatie is de enige manier om je ertegen te beschermen. Vanaf 70% vaccinatiegraad binnen een organisatie speelt er bovendien een groepseffect, de zogenaamde kudde-immuniteit, die ook de rest van de groep beschermt. Met een massale vaccinatie beschermt het ziekenhuis dus niet alleen de eigen medewerkers maar ook de patiënten. Bovendien is een griepvaccinatie in deze coronaperiode geen overbodige luxe, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen zoals 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen met een medische aandoening. Koen Crucke en Pierke Pierlala zijn beiden boven de 65 jaar en behoren dus tot de doelgroep die zich best laat vaccineren.”

Griep en corona: liever niet in hetzelfde bedje ziek

Op woensdag 21 oktober lieten Koen Crucke en Pierke Pierlala zich eerst vaccineren. Daarna volgde het zorgpersoneel hun goede voorbeeld. Via filmpjes, posters, mailings en brieven met de slogan “Griep en corona: liever niet in hetzelfde bedje ziek”, werd het personeel de voorbije weken al aangespoord om zich vrijwillig te laten vaccineren. De teller staat momenteel al op meer dan 950 ingeschreven medewerkers en artsen én de campagne loopt nog volop. Op verschillende tijdstippen in november worden alle ingeschrevenen gratis gevaccineerd.