Jan Palfijn Gent kiest voor elektronisch patiëntendossier PRIMUZ

Datum
02/08/2017

AZ Jan Palfijn Gent kiest voor een nieuw, flexibel en geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze beslissing kadert in de verdere informatisering van het ziekenhuis en is het resultaat van een uitgebreide studie van diverse mogelijkheden om naar een geïntegreerd EPD te evolueren.


Na een grondige analyse van verschillende pakketten (zowel van binnenlandse als internationale spelers), een doorgedreven intern overleg en uitgebreide besprekingen met UZ Brussel en CTG werd voor PRIMUZ gekozen. De samenwerkingsovereenkomst werd vorige week ondertekend.


Het elektronisch patiëntendossier (EPD) PRIMUZ werd volledig ontwikkeld door het UZ Brussel dat met dit pakket de hoogste score in België (HIMSS stage 6 klassering) behaalt op vlak van digitalisering in de zorg. Het AZ Jan Palfijn Gent is het negende Belgische ziekenhuis dat een partnership met het UZ Brussel aangaat om PRIMUZ te implementeren. Door de krachten te bundelen worden de kosten gedeeld en kunnen de toepassingen van het werkstation verder worden ontwikkeld.


De belangrijkste functionaliteiten van het EPD PRIMUZ zijn een (para)medisch en verpleegkundig dossier met ordercommunicatie, medicatiebeheer, afsprakenbeheer en modules voor het operatiekwartier, de spoedgevallendienst en de patiëntenadministratie. Naast deze functionele aspecten zet dit EPD sterk in op de verdere ontwikkeling van onder andere clinical decision support (CDSS), een portaalfunctie (zowel voor de patiënt als de verwijzer) en mobiel gebruik.


Ann Wynant, bestuurder-directeur van AZ Jan Palfijn Gent: “Het pakket werd ontwikkeld door een ziekenhuis waardoor het perfect aansluit bij de reële behoeften van een zorginstelling en haar medewerkers. Het gebruik van PRIMUZ zal de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners faciliteren.”


CTG (Computer Task Group), een specialist op vlak van IT services voor de gezondheidszorg, staat in voor een snelle en vlotte implementatie van het systeem. Reeds in het najaar van 2017 start hiervoor de projectvoorbereiding. Aangezien het EPD een cruciaal instrument is voor de werking van een modern ziekenhuis en deze omschakeling een belangrijk veranderingsproject is voor de hele organisatie, zal in deze voorbereiding nauw worden samengewerkt met een team van artsen, verpleegkundigen, paramedici en administratieve diensten. Deze samenwerking zal een vervolg krijgen in de implementatie-fase die van start gaat in het voorjaar van 2018. De uitrol van het volledige project wordt over twee jaar gespreid. Eenmaal het EPD volledig operationeel is, zal het AZ Jan Palfijn Gent voldoen aan de hoogste normen op vlak van informatisering in de zorg.