Jan Palfijn in cijfers

Het AZ Jan Palfijn Gent AV(*) is een dynamisch, pluralistisch en sociaal ziekenhuis waarbij laagdrempeligheid van het zorgaanbod op de eerste plaats komt. Patiënten kunnen bij ons in centrum Gent terecht voor nagenoeg alle medische specialismen van een algemeen ziekenhuis. Daarnaast zet het ziekenhuis intensief in op het uitwerken van specifieke kennis in bepaalde gespecialiseerde, hoogtechnologische subdomeinen. 
 

Het AZ Jan Palfijn Gent wenst met een uitgebreid zorgaanbod zijn centrale rol tussen patiënt, doorverwijzer (huisarts) en andere zorgverstrekkers op de best mogelijke manier in te vullen. Daarenboven werkt het ziekenhuis dagelijks aan de versterking van samenwerkingsverbanden waardoor patiënten voor een zeer ruime medische dienstverlening bij het Jan Palfijn terecht kunnen. Het AZ Jan Palfijn Gent is geaccrediteerd met het NIAZ Qmentum kwaliteitslabel (2020-2024). 

(*) Het AZ Jan Palfijn Gent AV werd opgericht als een openbaar bestuur overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de Organieke wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 08.07.1976 en is een vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3 titel 4 hoofdstuk 3, van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017.


525 bedden

Het Jan Palfijnziekenhuis is een belangrijke, middelgrote zorgverstrekker in Gent en de ruimere Oost-Vlaamse regio. Het ziekenhuis telt 525 erkende bedden:

- Geriatrie: 122 bedden
- Heelkunde: 119 bedden
- Inwendige geneeskunde: 90 bedden
- Kraamafdeling: 38 bedden
- PAAZ: 30 bedden
- Cardiopulmonair (SP): 29 bedden
- Neurologie (SP): 27 bedden
- Psychogeriatrie (SP): 23 bedden
- Kinderafdeling: 21 bedden
- Intensieve zorgen: 10 bedden
- Palliatieve zorgen (SP): 6 bedden
- Dagverpleging psychiatrie (a): 10 bedden


Ruim 1.150 artsen en medewerkers

In ons ziekenhuis staan meer dan 1.000 personeelsleden en ruim 150 artsen elke dag klaar om het beste van zichzelf te geven. Onze dokters, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, kinesitherapeuten en andere collega’s werken steeds in onderling overleg met elkaar. Op deze manier kunnen onze patiënten rekenen op een multidisciplinaire omkadering.

Erkenningen

De Vlaamse Overheid is erkend voor het toekennen van erkenningen aan Vlaamse ziekenhuizen. Een erkenning bepaalt welke activiteiten een ziekenhuis mag uitvoeren en voor hoeveel patiënten. Ook de Federale Overheid en het RIZIV kunnen specifieke erkenningen toekennen voor projecten of voor de terugbetaalbaarheid van specifieke ingrepen of behandelingen. Het AZ Jan Palfijn Gent beschikt momenteel over volgende erkenningen:

 • A-dienst: 30 bedden, C-dienst: 119 bedden, D-dienst: 101 bedden, G-dienst: 122 bedden, M-dienst: 38 bedden, Sp-cardio-pulm.: 29 bedden, Sp-neuro: 27 bedden, Sp-palliatieve: 6 bedden, sp-pyschogeriatrie: 23 bedden
 • Ziekenhuisapotheek
 • Zorgprogramma pediatrie E (21 bedden)
 • Functie lokale neonatale zorg N*
 • Functie Intensieve Zorg I (10 bedden)
 • Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg
 • Functie chirurgische daghospitalisatie
 • Functie niet-chirurgische daghospitalisatie
 • Functie palliatieve zorg
 • Zorgprogramma cardiale pathologie A
 • Zorgprogramma cardiale pathologie P
 • Zorgprogramma oncologie
 • Zorgprogramma reproductieve geneeskunde B associatie OLV Aalst
 • Functie Mobiele Urgentiegroep associatie Sint Lucas Gent
 • Functie ziekenhuisbloedbank
 • Functie lokale donorcoördinatie
 • Dienst Medische Beeldvorming met magnetische resonantie tomograaf
 • Dienst Medische Beeldvorming waarin transversale axiale tomograaf is opgesteld
 • Zorgprogramma geriatrische patiënt
 • Satelliet borstkliniek

Ziekenhuisnetwerk Gent

AZ Jan Palfijn Gent maakt samen met het UZ Gent, AZ Sint-Lucas Gent en AZ Oudenaarde deel uit van het Ziekenhuisnetwerk Gent. Binnen het Ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG) stemmen de vier ziekenhuizen hun medisch aanbod onderling op elkaar af, verwijzen ze patiënten door naar specialistische diensten en creëren ze schaalvoordeel bij ondersteunende dienstverlening. Finaal ontvangt de patiënt de best mogelijke zorg dicht bij huis. De vier ziekenhuizen bouwen met het ZNG een kwaliteitsvol en innovatief ziekenhuisnetwerk uit waarbij ze een betaalbaar en volledig klinisch aanbod bieden op nauwelijks enkele kilometers afstand van de woonplaats van de patiënt. Het netwerk bouwt een duurzaam partnerschap op met doorverwijzers, huisartsen, woonzorgcentra, wijkgezondheidscentra, thuisverpleegkundigen en externe zorgverleners.

 • Daniel TERMONT (Voorzitter)