Isolatiebeleid

'De' ziekenhuisbacterie bestaat niet. Er zijn verschillende bacteriën binnen het ziekenhuis die kunnen overgedragen worden van patiënt tot patiënt. Veel bacteriën die vroeger enkel voorkwamen in het ziekenhuis, komen nu ook in de thuiszorg en het woonzorgcentrum voor. Patiënten of bezoekers kunnen drager zijn van een bacterie. Ze zijn daarom niet ziek, maar kunnen de bacterie wel doorgeven. Voor patiënten die al verzwakt zijn, kan dit heel gevaarlijk zijn.

Daarom worden in het AZ Jan Palfijn Gent bij de risicopatiënten stalen afgenomen bij opname. Zijn deze stalen positief dan wordt de patiënt verder in isolatie verpleegd. We raden ook bezoekers aan zoveel mogelijk de handen te ontsmetten.

Isolatiemaatregelen zijn bijkomende maatregelen op de standaardvoorzorgsmaatregelen om verspreiding van de kiemen te voorkomen. Isolatiemaatregelen worden genomen in volgende gevallen:

1. MRSA

MRSA of Methicilline Resistente Staphylococcus aureus is een bacterie die niet meer gevoelig is aan bepaalde antibiotica.

Dankzij een strikt antibioticabeleid, een doorgedreven handhygiëne en een intensief zoeken naar dragers van deze bacterie zien wij het aantal patiënten met MRSA jaar na jaar dalen. Jaarlijks stijgt het verbruik van de handalcohol en daalt de incidentie van MRSA in het Jan Palfijnziekenhuis. Nationaal scoren we bij de besten.

2. Clostridium difficile

Clostridium difficile is een verwekker van diarree. Een belangrijke uitlokkende factor is de inname van antibiotica. Omdat deze bacterie aanleiding kan geven tot belangrijke epidemieën, zijn we bijzonder waakzaam om verspreiding van deze bacterie in het ziekenhuis tegen te gaan en passen we een strikt antibioticabeleid toe. Dit heeft ook zijn resultaten, elk jaar opnieuw zien we deze incidentie dan ook dalen. Ook hier mogen we ons nationaal bij de besten rekenen.

3. Andere resistentiemechanismen zoals: ESBL, CPE, multi-resistente Pseudomonas aeruginosa en Acinetobacter baumanii.

Resistentiemechanismen zijn eigenschappen die bepaalde bacteriën ontwikkelen zodat ze overleven, ondanks het gebruik van antibiotica.

Het aantal bacteriën met een ESBL resistentiemechanisme blijft voor ons ziekenhuis al jaren stabiel. Nationaal bevinden we ons rond het gemiddelde.

In het ziekenhuis werden voor het eerst infecties met CPE (de 'super resistente bacterie') vastgesteld in 2015. We sporen CPE bacteriën wel actief op.

Multi-resistente Pseudomonas aeruginosa en Acinetobacter baumanii worden in ons ziekenhuis niet gedetecteerd.

Alle bovenstaande cijfers kunnen niet vergeleken worden met andere ziekenhuizen aangezien er in elk ziekenhuis een ander screeningsbeleid geldt en elk ziekenhuis zijn eigen specifieke medische specialiteiten heeft.

 

Epidemie- en pandemieplan

Het ziekenhuis heeft een gecoördineerde aanpak voor het herkennen en beheersen van infectie-uitbraken en voor het reageren op pandemieën.

Zo beschikt het ziekenhuis over een beleid en procedures die voldoen aan nationale en internationale richtlijnen om infectie-uitbraken en pandemieën te herkennen en erop te reageren zoals bij inluenza en andere infectieuze incidenten met epidemische proporties.

Meer informatie kan u vinden op de volgende links:

www.zorg-en-gezondheid.be/richtlijneninfectieziektebestrijding

www.rivm.nl/Onderwerpen/L/LCI