Interne Liaison Geriatrie

Ligt u als oudere patiënt niet op een geriatrische afdeling? Dan zorgt het team Interne Liaison Geriatrie (ILG) voor een optimale zorg. Dit team ondersteunt de behandelende arts en het betrokken team van de afdeling waarop de patiënt verblijft met hun geriatrische kennis.

Team

Het team spoort elke risicopatiënt op en biedt een multidisciplinair advies aan op maat van de patiënt binnen 72 uur na opname. Op deze manier verlopen opnames efficiënter en worden heropnames vermeden.

Screening

De afdelingsverpleegkundige neemt binnen 48 uur na de opname de screening af aan de hand van een gespecialiseerde vragenlijst ‘Geriatrisch Risico Profiel’ (GRP). Indien deze test positief is, komt het liaison team langs bij de patiënt op de kamer.

Na het gesprek met de patiënt volgt een overleg met de geriater.

Het geriatrisch liaison team werkt ook preventief en vanuit een coachende rol. Het team is aanwezig op het multidisciplinair overleg van de niet-geriatrische afdelingen.


Inlichtingen: T 09 224 87 47
                     
T 09 224 87 48
                      
T 09 224 86 94

dagziekenhuis.geriatrie@janpalfijngent.be