Interculturele Bemiddeling en Tolkendienst

Het ziekenhuis beschikt over drie interne interculturele bemiddelaars (ICB's), waarop je beroep kan doen bij taalproblemen, voor overleg, toelichting of bemiddeling.
De ICB's zijn aanwezig van 9 tot 17 u. Ze zijn per mail bereikbaar via interculturelebemiddeling@janpalfijngent.be of individueel:

Iliana, BULGAARS, RUSSISCH: 09 224 84 61, iliana.dilkova@janpalfijngent.be, dagelijks

Öznur, TURKS:   09 224 84 62, oznur.barlas@janpalfijngent.be, maandag, dinsdag(voormiddag) en woensdag

Nevin, TURKS:   09 224 84 41, nevin.mektepli@janpalfijngent.be dinsdag(namiddag), donderdag en vrijdag

U kan ook voor andere talen beroep doen op tolken. Dit vraag je best aan bij het maken van een afspraak of, bij opname, via de verpleegkundigen van de dienst waar u verblijft.
Wanneer het niet mogelijk is om beroep te doen op een tolk ter plaatse, is het mogelijk om beroep te doen op een webcamtolk of op de telefonische tolkendienst, de “Vlaamse tolkentelefoon”. Het ziekenhuispersoneel zal uw aanvraag noteren en alles in het werk stellen om een tolk te regelen.