Interculturele Bemiddeling en Tolkendienst

Het ziekenhuis beschikt over twee interne interculturele bemiddelaars (ICB's), waarop je beroep kan doen bij taalproblemen, voor overleg, toelichting of bemiddeling.
De ICB's tijdens de week telefonisch of per mail bereikbaar tussen 9u en 17u:

Iliana, BULGAARS, RUSSISCH: 09 224 84 61, iliana.dilkova@janpalfijngent.be, afwezig op maandag

Öznur, TURKS:   09 224 84 62, oznur.barlas@janpalfijngent.be, afwezig op woensdag

Of per mail naar de cel ICB: interculturelebemiddeling@janpalfijngent.be. Voor alle andere talen kan er naargelang de beschikbaarheid een externe sociale tolk, een webcamtolk of een telefoontolk aangevraagd worden. Vermeld uw vraag naar taalbijstand bij de verpleegkundigen van de raadplegingen of dienst waar u verblijft.