Info voor leveranciers

De dienst Aankoop van het AZ Jan Palfijn ziekenhuis werkt volgens de geldende wetgeving overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Bent u als leverancier geïnteresseerd in een samenwerking met het ziekenhuis? U vindt de meest recente publicaties van aanbestedingen op het platform e-Notification van de federale overheid en op het platform TED (Tender Electronic Day) van de EU. Als u zich registreert op e-Notification ontvangt u gratis alle relevante publicaties.

De algemene aankoopvoorwaarden van het AZ Jan Palfijn ziekenhuis vindt u onderaan deze pagina.

 

Administratieve gegevens

BTW-nummer: BE0262.926.616

Facturatieadres: AZ Jan Palfijn Gent AV, t.a.v. boekhouding, Watersportlaan 5, 9000 Gent

Stuur uw factuur bij voorkeur elektronisch door:

Mailadres facturen: facturen.leveranciers@janpalfijngent.be

Contactgegevens dienst Aankoop

aankoop@janpalfijngent.be

Ilse Mallems, diensthoofd aankoop, T 09 224 70 60, ilse.mallems@janpalfijngent.be
Johan Maes, operationeel aankoper, T 09 224 70 61, johan.maes@janpalfijngent.be
Franky Verdonck, operationeel aankoper, T 09 224 70 62, franky.verdonck@janpalfijngent.be
Wout Mestdach, tactisch aankoper, T 09 224 70 63, wout.mestdach@janpalfijngent.be
Hélène Stobbelaers, tactisch aankoper Apotheek, T 09 224 70 64, helene.stobbelaers@janpalfijngent.be

Leveringen?
U kan elke werkdag leveren aan ons ziekenhuis - doorlopend tussen 8 tot 16 uur. Leveranciersingang via Henri Dunantlaan 5, 9000 Gent.