Infectiecontrole

Een ziekenhuis is, per definitie, een omgeving waar veel zieken en dus potentieel ook veel ziektekiemen aanwezig zijn. Daarom is er binnen het ziekenhuis een comité infectiecontrole, een team voor infectiecontrole en een antibioticabeleidsgroep actief. Hun belangrijkste opdracht is om procesmatig de infectiepreventie en de infectiebeheersing in het ziekenhuis aan te pakken.

De strijd tegen ziekenhuisinfecties kent in het ziekenhuis vier hoekstenen: strikte handhygiëne, antibioticabeleid, isolatiebeleid en eliminatie van mogelijke bronnen van overdracht.

Hoekstenen in strijd tegen ziekenhuisinfecties:

(gebaseerd op de strategie beschreven in Clinical Microbiology and Infection, 2007)

Dienst ziekenhuishygiëne-ziekenhuisinfectiebeheersing
dr. Louis Ide, arts infectiecontrole -  louis.ide@janpalfijngent.be
Jo Lootens, verpleegkundige infectiecontrole - jo.lootens@janpalfijngent.be