Handhygiënebeleid en standaardvoorzorgsmaatregelen

Handhygiënebeleid

De handen van de gezondheidswerkers vormen rechtstreeks en onrechtstreeks de belangrijkste overdrachtsweg voor micro-organismen. Daarom wordt in het AZ Jan Palfijn Gent bijzonder veel aandacht besteed aan handhygiëne. Geen handjuwelen, dienstkledij met korte mouwen en verzorgde, korte nagels zijn de basisvoorwaarden voor een goede handhygiëne.

Bij een laatste externe controle waren 93% van de werknemers van het ziekenhuis in orde. Het resultaat van alle Vlaamse ziekenhuizen was 91%. Enkel een te lange nagel zorgde ervoor dat we de 100% niet haalden. Maandelijks worden ook interne controles uitgevoerd. Naast regelmatige bijscholingen organiseren we ook jaarlijks een campagne handhygiëne.

Ook u als patiënt kunt ons helpen. Vraag uw arts, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers de handen te ontsmetten vóór ze contact hebben met u en pas zelf correcte handhygiëne toe. Spreek ook medewerkers aan die handjuwelen of lange mouwen dragen.

Standaardvoorzorgsmaatregelen

Er is ook een beleid uitgebouwd voor andere standaardvoorzorgsmaatrelen zoals het voorkomen van prikongevallen, de afvalbehandeling, het onderhoud, de linnenbehandeling, het reinigen en desinfecteren van het materiaal en de persoonlijk beschermingsmiddelen zoals het dragen van handschoenen, mondmasker,…

We voeren regelmatig interne metingen uit onder andere van het sondagebeleid, de katheterzorg, de decubituspreventie en de tijd tussen de afname en het verwerken van de labostalen. Indien nodig worden de procedures aangepast.

Van 2012 tot 2014 werd het Jan Palfijnziekenhuis compleet gerenoveerd. Bij de keuze van het materiaal deden we telkens de 'hygiënetoets'. We keken met andere woorden of het gekozen materiaal de infectiecontrole ten goede kwam. Zo kozen we voor ronde kastknoppen, hangende toiletten, ... Naast een propere vloer zet ons ziekenhuis ook extra in op de hygiëne van alles wat patiënten vaak aanraken, het zogenoemde high touchmateriaal. Voorbeelden hiervan zijn de afstandsbediening, telefoon, deurknoppen, ...