Goede scores voor behandeling borstkanker

Datum
18/02/2015

Net als veel andere ziekenhuizen werkt het AZ Jan Palfijn Gent mee aan het Vlaams Indicatorenproject (VIP²). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Overheid, ICURO, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse vereniging van hoofdartsen. Het doel is een meer transparante gezondheidszorg waarbij patiënten correcte en objectieve informatie krijgen.

Op verschillende momenten doorheen het jaar worden bij ziekenhuizen metingen uitgevoerd. Men spreekt over 'indicatoren'. De resultaten worden nadien openbaar gemaakt. Hieronder kunt u de resultaten voor ons ziekenhuis raadplegen:

Indicatoren borstkanker

De metingen inzake borstkankerindicatoren gaan terug tot de periode 2009–2010-2011. Tijdens deze periode bedroeg de vastgestelde relatieve overleving voor patiënten met een invasieve borstkanker, gemeten 3 jaar na behandeling, gemiddeld 87,3%. Bijna 9 op 10 van onze patiënten is 3 jaar na een behandeling in het kader van borstkanker nog in leven. Er kan gesproken worden van een zeer goede score. Naar de toekomst toe neemt het ziekenhuis verder initiatief om dit cijfer nog te vebeteren.

► Klik hier voor een meer gedetailleerd overzicht van de resultaten.

Onderwerp