Goede score voor heupoperaties in het AZ Jan Palfijn Gent

Datum
24/12/2015

Midden december 2015 publiceerden de Christelijke Mutualiteiten cijfers over heupprotheses bij de aangesloten CM-leden. Een algemene vaststelling is dat België op het vlak van heupprotheses heel goed scoort ten opzichte van internationale gemiddelden. Toch blijft er een grote variatie tussen de verschillende ziekenhuizen onderling.

Uit de studie blijkt dat AZ Jan Palfijn Gent een heel mooi resultaat neerzet:

  • de noodzaak tot een nieuwe operatie of revisie (wat uiteraard zo laag mogelijk is) ligt hier 56% lager dan het gemiddelde
  • de gemiddelde verblijfsduur bedraagt 5 dagen, in verhouding met een gemiddeld verblijf van 8 dagen
  • bij 5% van de patiënten is er nood aan een bloedtransfusie terwijl het Belgisch gemiddelde 17% bedraagt
  • de kans op een opname op de dienst Intensieve Zorgen na de ingreep is binnen het AZ Jan Palfijn Gent heel gering (1%). Het gemiddelde ligt hier op 8%

Uiteraard gaat het hier om een complexe ingreep waarbij verschillende factoren een rol spelen, zoals de toestand van de patiënt, de gebruikte prothese of het optreden van eventuele complicaties. Het AZ Jan Palfijn Gent streeft dan ook continu naar optimalisatie van de zorgprocessen zodat de patiënt steeds op een kwaliteitsvolle zorg kan rekenen.

Het volledige artikel leest u hier.