Facturatiebeleid AZ Jan Palfijn Gent: van ondersteuning en begeleiding waar mogelijk tot het innen via derden waar nodig

Datum
26/09/2018

Het AZ Jan Palfijn Gent stelt zich als doel om toegankelijke en betaalbare zorg te bieden aan al haar patiënten.

De laatste jaren zetten we daarbij ook sterk in op de begeleiding van onze meer kwetsbare patiënten, vooral door preventief problemen op financieel of administratief vlak te detecteren.

In 2014 richtte het Palfijn-ziekenhuis daarvoor de sociaal administratieve cel (SAC) op. Dit team is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met verzekerings- of betalingsproblemen. Het beleid van de SAC werd ook afgetoetst met de armoedecel van het OCMW om de gevoeligheden en eventuele onderliggende problemen juist te kunnen inschatten en benaderen.

De maatschappelijk werkers van de sociaal administratieve cel trachten in samenwerking en dialoog met onze zorgverleners de kwetsbare patiënten te identificeren en stellen alles in het werk om oplossingen te zoeken voor patiënten die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden. Hiervoor werken ze nauw samen met verschillende diensten van het OCMW, worden er kosteloze afbetalingsplannen toegestaan en brengen ze eventueel de aansluiting bij mutualiteiten in orde. Wanneer nodig, neemt deze dienst ook contact op met budgetbeheerders en verzekeringsmaatschappijen.

Met deze initiatieven voorkomt ons ziekenhuis dat patiënten hoge schulden opbouwen als gevolg van de zorg die ze krijgen en zo van de regen in de drop komen.

Daarnaast staan ziekenhuizen financieel onder druk en moeten de werkingskosten voor de geleverde zorg uiteraard betaald worden.

Wanneer iemand niet betaalt en alle eigen mogelijkheden om het bedrag te vorderen uitgeput zijn, gaat het ziekenhuis over tot het innen van de facturen via externe partners. In de samenwerking met deze externe partners blijven we de nadruk leggen op het samen met mensen zoeken naar haalbare oplossingen voor het betalen van hun openstaande facturen.

We werken op die manier aan een financieel gezond ziekenhuis dat alle patiënten de juiste zorg kan bieden, zowel medisch als menselijk.

Meer informatie over de sociaal administratieve cel vind je op https://www.janpalfijn.be/sociaal-administratieve-cel