Extra comfort voor patiënt in nood dankzij nieuwe PIT

Datum
01/07/2021

Op donderdag 1 juli zijn we samen met AZ Sint-Lucas Gent en Brandweerzone Centrum (en met goedkeuring van de FOD Volksgezondheid) van start gegaan met een PIT, een paramedisch interventieteam. Een PIT houdt het midden tussen een ziekenwagen en een MUG en biedt patiënten sneller meer comfort. “Patiënten kunnen rekenen op de medische kennis van gespecialiseerde Spoedverpleegkundigen en de brandweerkennis van de ambulanciers. De PIT-samenwerking is niet alleen voor patiënten positief, ook onze mensen op het terrein leren van elkaar en wisselen expertise uit”, luidt het bij de drie partners.

“Naar uitgekeken”

Vanaf donderdagochtend 1 juli kan je wanneer je het noodnummer 112 belt, ook een PIT vanuit AZ Jan Palfijn Gent, AZ Sint-Lucas Gent en Brandweerzone Centrum toegestuurd krijgen. “We hebben hiernaar uitgekeken”, vertelt onze Spoedhoofdverpleegkundige Cedric Kemel. “Samen met collega’s van AZ Sint-Lucas en de brandweer hebben onze verpleegkundigen intensief opleiding gevolgd. We zijn er samen klaar voor.”

Sneller comfort

In tegenstelling tot een MUG staan bij een PIT geen urgentieartsen, maar speciaal opgeleide verpleegkundigen in voor de zorg ter plaatse. “Zo kunnen onze verpleegkundigen veilige, geavanceerde zorgen aanbieden op basis van ‘standing orders’, wat eigenlijk medische gedelegeerde handelingen zijn van een arts, die een verpleegkundige mag uitvoeren tijdens een interventie bij een slachtoffer of zieke. Deze orders werden in overleg bepaald door de medische diensthoofden van onze beide spoedgevallendiensten”, zegt Geert Schatteman, hoofdverpleegkundige Spoed AZ Sint-Lucas Gent. Zo kunnen PIT-verpleegkundigen ook medicatie zoals pijnstilling toedienen ter plaatse, zodat patiënten in nood sneller meer comfort krijgen.
Patiënten kunnen de PIT niet zelf oproepen; het blijft de Noodcentrale die de oproepen via het centrale noodnummer 112 aanneemt en vervolgens een PIT, een klassieke ziekenwagen of een MUG uitstuurt.

Wisselwerking

De PIT-wagen vertrekt afwisselend vanuit de twee ziekenhuizen en de brandweerkazerne. Mathias De Clercq, burgemeester van Gent én zonevoorzitter van Brandweerzone Centrum, is tevreden: “We merken al langer de nood op het terrein aan een extra PIT. Heel wat ziekenwagens rijden namelijk uit waar eigenlijk meer verpleegkundige hulp nodig is. En andersom wordt soms een MUG uitgestuurd, waar niet per se een urgentiearts ter plaatse moet komen. De samenwerking tussen de ambulanciers van Brandweerzone Centrum en de verpleegkundigen van de ziekenhuizen zorgt ervoor dat de Gentenaars nu meer gepaste noodhulp zullen krijgen.”

Vlnr: PIT-teamverantwoordelijke Pieter Coucke (AZ Jan Palfijn Gent), twee ambulanciers en Sofie Vanhoutte van Brandweerzone Centrum, Geert Schatteman (Spoedhoofdverpleegkundige AZ Sint-Lucas Gent), Cedric Kemel (Spoedhoofdverpleegkundige AZ Jan Palfijn Gent), Joan De Metsenaere (zorgmanager AZ Jan Palfijn Gent)​