Externe Liaison Geriatrie

Een goede gezondheidszorg vertrekt van de patiënt en zijn thuissituatie. Het ziekenhuis vormt slechts een kleine schakel in de zorg voor de patiënt, toch is een opname in het ziekenhuis vaak een ingrijpende periode voor de patiënt. Het bewaken van de zorgcontinuïteit door middel van een duurzame samenwerking tussen intra- en extramurale hulpverleners over de sectoren heen is essentieel.

Binnen de externe liaison geriatrie bouwen we goede samenwerkingsverbanden op tussen het ziekenhuis, de thuiszorgdiensten en externe voorzieningen. De sectoren zijn zo optimaal op elkaar afgestemd om een efficiënte en effectieve totaalzorg voor de patiënt te bekomen.

Functionele Binding en samenwerkingen

AZ Jan Palfijn Gent is lid van de ‘Functionele binding’, een overkoepelend orgaan dat de samenwerking tussen alle Gentse voorzieningen coördineert.

Daarnaast werkt het AZ Jan Palfijn samen met volgende woon-zorgcentra:

► WZC Zonnebloem
► WZC Het Heiveld
► WZC De Liberteyt
► WZC De Vijvers
► Solidariteit voor het gezin - Seniorcity
► Home Diepenbroeck
► WZC Helianthus
► WZC Home Claire
► WZC Zuiderlicht

Naast het bevoorrechte partnerschap met verschillende WZC van OCMW Gent is er ook een nauwe samenwerking met de dienst OCMW van Stad Gent.