Evaluatie stage bij het AZ Jan Palfijn Gent

Beste student

Met deze evaluatie willen we nagaan hoe jij de stage hebt ervaren. Dit is voor ons belangrijke feedback die ons helpt om onze stages in de toekomst nog beter te laten aansluiten bij de verwachtingen van studenten en eventuele problemen aan te pakken.

Deze evaluatie is anoniem maar toch willen we jou vragen om je dienst te vermelden, op die manier kunnen we ook concrete zaken aanpakken met de door jou gegeven feedback.

We vragen om bij onderstaande stellingen aan te geven in welke mate je akkoord bent op basis van jouw persoonlijke ervaring. Onderaan kan je ook meer uitleg of een persoonlijke boodschap kwijt.

Alvast bedankt voor jouw medewerking en tijd!

Helemaal niet akkoordEerder niet akkoordneutraalEerder akkoordHelemaal akkoord
1. Het onthaalmoment van de begeleidingsverpleegkundigen was voldoende informatief.
2. De informatiebrochure van de afdeling was toereikend.
3. Ik werd goed begeleid op de dienst.
4. Ik kon tijdens de stage mijn competenties ontwikkelen?
5. Ik zou graag in AZ Jan Palfijn Gent willen werken?
6. De ervaring beantwoordt goed aan de verwachtingen die ik had van een stage op deze afdeling.

Om de anonimiteit van deze enquête te garanderen, vragen we geen e-mail adres en krijg je na het indienen ook geen bevestigingsmail.
Klik op de knop "toepassen" om jouw antwoorden te verzenden. Als dit gelukt is, krijg je een bevestiging op je scherm.