Ergotherapie

Op verschillende verpleegafdelingen geven ergotherapeuten individuele trainingen en begeleiding of groepsactiviteiten. Zo willen ze de zelfstandigheid van patiënten behouden of verwerven op het vlak van:

  • activiteiten van het dagelijks leven: wassen en kleden, eten en drinken, huishoudelijke taken...
  • productiviteit: werk of school
  • vrije tijd: uitoefenen hobby’s
  • wonen: woningaanpassing in samenwerking met ergotherapie aan huis (OCMW Gent)
  • mobiliteit: rolstoeltraining, aanvragen loophulpmiddelen...

Ergotherapeuten werken enkel met patiënten die in ons ziekenhuis behandeld worden. Met uitzondering van patiënten met locomotorische stoornissen die op voorschrift van de revalidatiearts ambulant kinesitherapie en ergotherapie volgen. Ook patiënten die op consultatie komen in het Geriatrisch Dagziekenhuis kunnen beroep doen op een ergotherapeut.

De ergotherapeut werkt altijd in een multidisciplinair team met aandacht voor probleemoplossend handelen en met het oog op functionele zelfstandigheid.
 

Contactpersoon diensthoofd: Jan Lazeure (inlichtingen via 09 224 87 78)