Verloskwartier

Vragen over corona en zwangerschap?

Bekijk hier de presentatie "Bevallen in corona-tijd" van onze vroedvrouwen.

Welk effect heeft het coronavirus op u als zwangere?
Als ik geïnfecteerd ben met coronavirus, wat is het effect op mijn baby?
Hoe kan ik het risico om het coronavirus op te lopen verkleinen?

Meer antwoorden op je vragen vind je via deze link:
https://www.vvog.be/brochure/coronavirus-en-zwangerschap

 

De geboorte van uw baby is een unieke ervaring in uw leven. Daarom bieden we jullie een aangename omgeving en een begeleiding op maat aan. Zo kunt u de geboorte zo persoonlijk en intiem mogelijk beleven.

De vroedvrouw begeleidt en ondersteunt u tijdens de weeën. We creëren een ontspannen sfeer om zo de arbeid vlot te laten verlopen. Dit alles in het kader van de ‘mother friendly’ zorg. We trachten in te spelen op de signalen, de individuele behoeften en wensen van de zwangere en haar partner.

Met het aanbod van prenatale voorbereidingen ‘empoweren’ we de toekomstige ouders om hun eigen geboorteplan mee te bepalen. Voor de meeste vrouwen blijft een bevalling een vermoeiende en pijnlijke gebeurtenis. Bij een ontspannen, geïnformeerde vrouw zal de bevalling vlotter verlopen. Samen met jullie maken we van de geboorte van jullie baby een heel mooie ervaring.

Het AZ Jan Palfijn Gent biedt daarom prenatale lessen, borstvoedingslessen en infoavonden van Kind & Gezin aan. Alle data vindt u onderaan in de bijlage.

De individuele infosessies gaan vanaf 1 juni weer fysiek door mogen gaan, uiteraard met het in acht nemen van de nodige covid-maatregelen. Tijdens de infosessie mogen er maximaal 2 personen aanwezig zijn.

Voor de individuele infosessie met de vroedvrouw schrijf je je in via de poli gynaecologie.
 

Bekijk hier de presentatie van Kind & Gezin.
Bovendien stelt Kind & Gezin zijn dienstverlening tijdens (en kort na) de zwangerschap voor in een kort filmpje.

Klik hier om in te schrijven voor de vierdelige prenatale les in groepsverband.
► Klik hier om in te schrijven voor de eenmalige borstvoedingsles.
Klik hier om in te schrijven voor de algemene infoavond door de vroedvrouw (gatis, start om 19 uur).

Het AZ Jan Palfijn Gent koos bewust voor verloskamers met een huiselijk karakter en warme kleuren. De arbeid en de geboorte vinden in dezelfde ruimte plaats. Zo kan de vrouw in alle rust bevallen.

De verloskamers zijn voorzien van een douche, een relaxatiebal, massageolie en een cd-speler. De rustige begeleiding, de mogelijkheid om het licht te dempen en het gebruik van warm water zijn elementen die kunnen bijdragen aan een optimale ontspannen sfeer.

Onmiddellijk na de geboorte zal de baby minstens een uur huid-op-huid bij de mama liggen en wordt de baby voor de eerste maal met onze hulp aan de borst gelegd. Pas na de eerste verzorging worden moeder en kind naar de kamer op de Kraamafdeling gebracht.

Ons verlosafdeling is uitgerust met een onderwaterbevallingsruimte. Na de bevalling kunnen mama, baby en partner bekomen in de bijhorende relaxatiehoek.

Onder water bevallen
Het gebruik van warm water zorgt voor een natuurlijke oplossing om de pijn te bestrijden. Dankzij het warme water kan de zwangere vrouw in arbeid zich meer ontspannen en is er meer rust. Haar lichaam wordt gedeeltelijk gewichtsloos en er is dus meer bewegingsvrijheid in het water, waardoor ze beter van houding kan veranderen.
Ze kan zich beter ontspannen tussen de weeën door, meestal is er een snellere ontsluiting van de baarmoederhals en een meer geleidelijke uitdrijving van de baby. Voor de baby is de onderwaterbevalling een geleidelijke overgang van de baarmoeder naar buiten, van het warme vruchtwater naar het warme badwater. De baby zal pas ademen als hij boven water wordt gehaald en wordt onmiddellijk op de borst van de moeder gelegd.
Niet iedereen komt in aanmerking voor onderwaterbevallen. Er is een screening door de gynaecoloog tijdens de zwangerschap om eventuele risico’s op te sporen.

De wijze van bevalling bespreekt u best op voorhand met uw gynaecoloog tijdens een van de consultaties.

Veiligheid moeder en kind
Samen met de gynaecologen waken de vroedvrouwen over de veiligheid van moeder en kind.
Het AZ Jan Palfijn Gent biedt een medisch verantwoorde verloskunde en beschikt over een up-to-date infrastructuur om dit mogelijk te maken. Onder andere centrale monitor bewaking en een hoogtechnologische STAN-monitor. Maar deze technische voorzieningen mogen ons niet doen vergeten dat een geboorte van een baby een natuurlijke gebeurtenis is. Het is juist door goede en verantwoorde controle dat het team tijdig en juist kan oordelen of er op een natuurlijke manier kan worden bevallen of dat er medisch moet worden ingegrepen. De gynaecologen en vroedvrouwen trachten op een eigentijdse manier natuur en techniek te verenigen.

Keizersnede
Soms is het noodzakelijk, voor het welzijn van moeder en kind, om een keizersnede uit te voeren. In dringende gevallen kan de keizersnede onmiddellijk doorgaan in de volledig uitgeruste operatiezaal op de verlosafdeling.

Klik hier voor een lijst van spullen die u best meebrengt naar het ziekenhuis als u komt bevallen.


Verloskwartier: STRAAT 385 - Inlichtingen: 09 224 83 85
Hoofdvroedvrouw: Ann Rotty
Adjunct hoofdvroedvrouw: Stefanie De Baere